Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Läkemedelsindustrins egna regler oroar mest

Publicerad: 22 oktober 2008, 09:28

REPLIK Birgitta Rydberg besvarar två repliker på sitt debattinlägg ”Stoppa uppluckring av marknadsföringsregler!” i Dagens Medicin nr 40/08.


Patientinformationen om läkemedel behöver förbättras. Den ska kunna vara tillgänglig och även möjlig att tillägna sig för lekmän som saknar fackkunskap och erfarenhet. Om det verkar jag, Läkemedelsindustriföreningens, Lifs, Richard Bergström, se Dagens Medicin nr 41/08, och Reumatikerförbundets Anne Carlsson i nr 42/08 vara eniga.

Det finns säkerligen också behov av en större europeisk samsyn kring regler och krav på saklighet, men min bestämda mening är att patientinformationen bör komma från opartiska förmedlare genom pålitliga kanaler.

Läkemedel är inte en vara som andra, läkemedelsinformation kring receptbelagda preparat som är potentiellt farliga och som dessutom bekostas av allmänna skattemedel via läkemedelsförmånen är inte vilken produktinformation som helst. Därför vill vi inte ha reklam för receptbelagda läkemedel och därför gäller det att hålla garden uppe mot tendenser att luckra upp regelverket.

Ingen ska tvivla på mitt engagemang för valfrihet och patient­makt i vården. Men även med välinformerade patienter är det läkaren som har det medicinska ansvaret och, precis som Anne Carlsson skriver, avgör vilken behandling som är lämplig.

Jag hoppas liksom Richard Bergström att EU-kommissionen kommer att lägga fram ett sansat förslag. Sedan får vi se om läkemedelsindustrins företrädare och jag har samma inställning till vad som är sansat och bra i detta fall.

Det är bra att Bergström och Lif har opponerat sig mot kommissionens första förslag eller ”testballong”. Information i traditionella medier, som tidningsannonser och tv- och radioreklam, vore helt enkelt så huvudlöst att det nog förhoppningsvis aldrig skulle ha förutsättningar att gå igenom.

Tyvärr är ju inte EU-förslaget allt vi har att oroa oss för – i grunden är jag mer bekymrad över Lifs egna förändrade branschregler. Särskilt som Lif tidigare har stått för en bra och restriktiv syn på läkemedelsinformation direkt till patienter.

Läkemedelsindustrin gör mycket värdefullt genom sin forskning och genom att hjälpa till att tillämpa läkemedlen och utveckla behandlingar i den direkta vården. Samtidigt är de olika företagen naturligtvis intresserade av att sälja sina produkter. Så även om läkemedelsindustrins kunskap är ovärderlig som grund för den opartiska informationen så ska inte industrin hantera direkt patientinformation.

Birgitta Rydberg

Birgitta Rydberg (fp)
är biträdande sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och ledamot i folkpartiets styrelse.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev