Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Landsting måste ta unga som självskadar sig på allvar

Publicerad: 28 november 2012, 09:45

Personer med självdestruktivt agerande har inte fått bättre hjälp det senaste året.


Det har nu gått drygt ett år sedan vi här i Dagens Medicin aktualiserade att allt fler unga, speciellt flickor och unga kvinnor, vårdas för ett självdestruktivt agerande.

Under den det dryga år som gått har inte läget för personer med självdestruktivt agerande förbättrats nämnvärt i de flesta landsting, utan man kan nästan uppleva att en allmän dvala lagt sig över flera landsting.

Enligt Socialstyrelsens nya statistik har också antalet pojkar och unga män som har vårdats på sjukhus för att de avsiktligt skadat sig själva ökat med 27 procent de senaste tio åren.

Vi ser fortfarande stora brister i vården. Dessvärre så går det ofta så långt att man hamnar inom sluten psykiatrisk vård som tvångsintagen, eller vårdas inom rättspsykiatrin utan att ha begått brott då den reguljära psykiatrin står oförmögen att hantera situationen.

Att inte landstingen i högre omfattning agerar är märkligt och innebär att ännu fler unga med bland annat svårt självskadebeteende tvingas gå utan god vård. Det är dags att de landstingsaktiva politikerna tar häng på den nationella överenskommelse som finns mellan SKL och socialdepartementet kring patientgruppen. Uppgörelsen är totalt treårig och ska främst öka kunskapsläget.

Utan tvekan ser vi detta som en välkommen nationell satsning, som kommer att öka kunskapsläget. Dessvärre ser vi inte alls samma engagemang från landstingen.

Vi uppmanar Törnrosa-sovande landstingspolitiker att se problemet och vakna till. Om inte så riskerar vi att vården av självdestruktiva i landet fortsatt kommer att ha tydliga brister även bortom 2014. Bristerna kan måhända bli störst i de delar av landet som inte fått ta del av resurser som finns inom ramen för överenskommelsen mellan SKL och socialdepartementet. Det som nu behövs är att landstingen verkligen tar patientgruppens behov på allvar.

I Skåne har vi tagit de första stegen mot att förbättra omhändertagandet. Under 2012 har det tagits fram en rapport över vad som behöver göras. Det har varit ett nära samarbete mellan företrädare för psykiatrin, politiken och Shedo. Shedo är en ideell förening som just har fokus på självdestruktivt agerande och ätstörningar.

Utan denna unika konstellation hade aldrig vissa delar kommit fram i det underlag som är grunden för hur vi i Skåne utvecklar vården.

I det fortsatta arbetet kommer nu fokus att läggas på tidig upptäckt, och hur vården ska agera när den möter en ung person som skadat sig. Det är grundläggande att hela vårdkedjan fungerar, från skolhälsovård till slutenvården. Initialt lägger nu Region Skåne 8 miljoner kronor för 2013 för att vården av gruppen ska bli acceptabel.

Det som också blivit tydligt är att närstående till självdestruktiva är en grupp som far illa. I dag finns det endast på få håll ett strukturerat anhörigstöd. Här ser vi just att den samverkan som finns mellan Shedo och Region Skåne är en central byggsten för hur vi kan förbättra detta. Utifrån detta så skriver vi också en överenskommelse om hur detta arbete ska ske.

För oss är det också grundläggande att ekonomiskt värdera det arbete som görs av Shedo och andra brukarorganisationer. Det handlar i slutändan om respekt för varandra.
Vår förhoppning är att vi nästa år slipper upprepa vår frustration över att vården för självdestruktiva på flera håll i landet inte är av god kvalitet. Under tiden som man sovit så har allt för många unga som skadat sig inte fått sin vård under detta år.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev