torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Landsting räknar inte med hälsoekonomin”

Publicerad: 22 april 2013, 14:43

Inget landsting har i dag upphandlingskriterier som systematiskt utvärderar de hälsoekonomiska aspekterna, skriver Mats Ekelund.


I Sverige har pneumokockvaccinering sedan 2009 rekommenderats till små barn eftersom de är en särskilt utsatt grupp. På den svenska marknaden finns två vacciner mot pneumokocksjukdom som är godkända för vaccination av barn men som av den europeiska läkemedelsmyndigheten har givits olika indikationer.

De två vaccinerna skiljer sig åt med avseende på antalet pneumokockbakterier de skyddar mot. Det finns också en diskussion om vaccinerna har ytterligare skyddseffekter på befolkningen i stort.

I Sverige är det upp till respektive landsting att upphandla och bestämma vilket av dessa två tillgängliga vacciner som ska ges till små barn. Då upphandlingskriterierna ser olika ut i olika landsting får detta konsekvenser för vilket vaccin som sedan erbjuds. Vissa landsting tenderar att i större utsträckning välja vaccin utifrån pris vilket kan få konsekvenser på folkhälsan samt leda till ojämlik vård mellan landsting.

I en nyligen publicerad hälsoekonomisk analys i Clinical therapeutics har effekterna på folkhälsan samt kostnadseffektivitet i ett nationellt barnvaccinationsprogram med något av vaccinerna i Sverige och Danmark analyserats.

Enligt analysens grundscenario kan hälso- och kostnadseffekterna skilja sig påtagligt mellan de två vaccinerna. Exempelvis kan det årliga antalet fall av invasiv pneumokocksjukdom och lunginflammationer bli betydligt högre med det ena vaccinet. För hälso- och sjukvårdens del uppgår kostnaderna för ytterligare sjukdomsfall med det mindre skyddande vaccinet till flera hundra miljoner kronor.

Inget landsting har i dag upphandlingskriterier som systematiskt utvärderar de hälsoekonomiska aspekterna av vacciner, vilket får konsekvenser för totalkostnaderna knutna till vaccinet och de sjukdomar det förhindrar. Naturligtvis är hälsoekonomiska beräkningar behäftade med viss osäkerhet. Dock visar exemplet med pneumokockvacciner att läkemedelsupphandlingar som i för hög grad fokuserar på pris riskerar både kvalitet och ökade kostnader för landstingen.

Genom att i större utsträckning använda hälsoekonomisk specialistkompetens vid utformningen av upphandlingskriterierna skulle vi få mer ändamålsenliga upphandlingar. Det är troligt att detta skulle leda till upphandlingar som satte högre värde på effektfördelar och samhällsekonomiska konsekvenser.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev