Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Landstingen och industrin gör självmål om HPV-vaccin

Publicerad: 13 juni 2007, 05:04

Varken landstingen eller industrin tar sitt ansvar i frågan om HPV-vaccinet Gardasil. Läkemedelsföretaget undanhåller information och förvränger sanningar i sin reklam till allmänheten. Landstingsdirektörernas hållning gör att allmänheten inte får tillgång till den vaccination som den har rätt till, skriver tre debattörer.


Läkemedelsförmånsnämnden har nyligen beslutat att inkludera HPV-vaccinet Gardasil i högkostnadsskyddet för flickor mellan 13 och 17 år.

Det är första gången ett vaccin in­kluderas i läkemedelsförmånen och eftersom just vacciner sedan länge tycks stå utanför det generella förbud som finns mot marknadsföring direkt mot allmänheten verkar det vara det fritt fram för helsidesannonserna i dags­pressen.

För första gången i Sverige riktar sig nu ett läkemedelsföretag till hela befolkningen med reklam kring ett läkemedel som inte bara är receptbelagt utan också subventionerat av läkemedelsförmånen. Läkemedlet är dyrt och har en stor potentiell användargrupp.

Hur lever då industrin upp mot det ansvar man har fått när denna länk till en skattesubventionerad marknad har öppnat sig?

Inte så bra dessvärre. I annonserna är textmängden stor men innehållet lämnar en del i övrigt att önska. Man undviker sorgfälligt att tala om vaccinets begränsningar.
Att det är oklart hur länge den vaccinerade har ett skydd nämns inte, lika lite som att skyddseffekten mot cancer i en population där en stor del av flickorna/kvinnorna har debuterat sexuellt är långt från de förespeglade 70 procent.

I de kliniska studierna mäts skydds­effekten mot höggradig dysplasi (CIN2, 3 och AIS) och denna var mediokra 17 procent (95 procent konfidensintervall: 1–31) i denna grupp efter tre års uppföljning (The Future II Study Group. Quadrivalent Vaccine against Human Papillomavirus to Prevent High-Grade Cervical Lesions. N Engl J Med 2007;356(19):1915-1927).

Man struntar i att uppmana till deltagande i det viktiga vaccinationsregistret (för att följa upp effekterna) och har utformat en webb-plats som bland annat med rubriken ”Sanningar och Myter” sprider myter och förvränger sanningar. Detta kan göras samtidigt som den offentliga sektorn, som finansierar subventionen, inte har ekonomiska möjligheter att balansera informationen.

Sanofi Pasteur MSD har ett mycket bra vaccin, som dock endast fungerar förebyggande, innan kvinnan har kommit i kontakt med virus. Man har ett guldläge att med ett rejält marknadsföringskonto erbjuda en bred, balanserad information till en intresserad allmänhet, men man väljer att göra självmål genom att dölja viktiga sanningar.

Behovet av obunden, saklig information blir därmed ännu större. Vi har tidigare pekat på att kvinnosjukvården som har störst kunskap kring sjukdomen (cervixcancer) och infektionen (HPV) också ska uppmuntras att ta ansvar för att informera och vaccinera kvinnor.

Landstingsvärldens reaktion tycks bli den motsatta, se Dagens Medicin nr 23/07. I tron att man minimerar kostnaderna genom att förbjuda eller motverka att offentligt finansierad sjukvård står till förfogande för vaccinering, är man beredd att hänvisa dessa flickor, kvinnor och föräldrar till privatläkare utan vårdavtal. Allmänheten får inte den rådgivning och tillgång till vaccination som den har rätt till.

Landstingsdirektörerna demonstrerar sin okunnighet i frågan genom att försöka begränsa tillgången till vaccinationer framför allt genom att hindra de yngre och vaccinera dem som ”snart är 18 år”. I denna åldersgrupp har de flesta debuterat sexuellt med risk att ha fått en HPV-­infektion. Vid etablerad infektion har vaccinet inte visat effekt. Nyttan är väsentligt högre i de yngre årgångarna.

Landstingen försöker spela Svarte Petter med denna fråga, lämnar över den till privata resevaccinatörer, stoppar kvinnosjukvårdens engagemang i frågan och får ändå betala räkningen i slutändan.

Cervixcancerprevention är ett mycket långsiktigt projekt där fortsatt framgång förutsätter organiserad uppföljning av vaccination och samordning med screeningprogrammen, vilket är ett landstingsansvar.

Det är viktigt att inse att vaccination främst kan bli en del av cervixcancerprevention för den kommande generationen men att det inte får inkräkta på utrymmet att förbättra screeningen som kommer att förbli det huvudsakliga skyddet för den nuvarande generationen kvinnor.
Det är dags att läkemedelsföretaget tar sitt ansvar för att ge en seriös information om vaccinet, även till allmänheten. Och det är viktigt att landstingen tar sitt.

Flickor mellan 13 och 17 år har rätt till subvention och denna subvention ­måste finansieras på landstingsnivå och kan rimligen inte drabba enskilda kliniker i en decentraliserad läkemedelsbudget.

Just nu gör både industrin och landstingen självmål. Till skada för landets kvinnor.

Björn Strander
Bengt Andrae
Kristina Elfgren

Björn Strander
är webb-master, Arbets- och referensgruppen för cervixcancerprevention inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi, C-ARG.

Bengt Andrae
är ordförande, C-ARG.

Kristina Elfgren
är sekreterare, C-ARG.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev