onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Längre öppettider kan leda till sämre tillgänglighet”

Orealistiska vårdlöften riskerar att drabba dem med störst vårdbehov, skriver företrädare för både läkare och sjuksköterskor inom Närhälsan i Västra Götalandsregionen.

Publicerad: 21 december 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jakob Nyhlen, ordförande, Västra Götalands läkarförening, sektion Primärvård. Marie Öberg Flood, huvudskyddsombud Närhälsan, Vårdförbundet.


Ämnen i artikeln:

Västra GötalandsregionenLäkarförbundetVårdförbundetPrimärvård

Västra Götalandsregionens planer riskerar att försämra snarare än förbättra primärvården. 

Regionstyrelsen i Västra Götaland fastställde under hösten 2021 en ny ”Krav- och kvalitetsbok” för regionens primärvård. En del av det som lyfts fram och planeras är bra men samtidigt finns det åtskilliga delar som mer andas valfläsk än verkliga förbättringar av vården på regionens vårdcentraler.

Läs mer: Jourcentraler på rimligt avstånd ska avlasta akutsjukvården i VGR

 Ett tydligt exempel är ersättningarna för så kallat utökat öppethållande. De innebär ett ekonomiskt incitament för vårdcentraler att ha har öppet längre på vardagarna med ökad tillgänglighet som mål. Förhoppningen är att det ska få särskild effekt i de delar av regionen som har långt till närmaste kvälls- och helgöppna jourmottagning.

Problemet är att ”Kok-boken” inte utgår ifrån verkligheten så som den ser ut i dag och att försöken att pressa fram längre öppettider i stället kan leda till sämre tillgänglighet när läkare och sjuksköterskor säger upp sig till följd av en allt sämre arbetsmiljö.

Västra Götalandsregionen har – i likhet med flera andra regioner – en brist på läkare och sjuksköterskor verksamma inom primärvården. Arbetsbelastningen är konsekvent hög och de ordinarie uppräkningarna av ersättningar täcker i vissa fall inte ens förväntade löneökningar. Många av de så kallade satsningar som primärvården får äts redan upp av ökade uppdrag, en växande befolkning och stor efterfrågan på vård. 

Vårdcentralerna har dessutom i regel redan ett tufft ekonomiskt läge, och i och med de nya ersättningarna kommer en hel del inte att ha inte något annat val än att utöka öppettiderna för att få en ekonomi i balans. Detta utan att anställa en enda ny läkare eller sjuksköterska. Hur samma antal läkare och sjuksköterskor ska kunna ta emot fler besök bara för att vårdcentralen är öppen några timmar längre är en fråga som lämnas obesvarad. Liksom hur man ska kunna behålla den personal man har eller rekrytera nya medarbetare om arbetsmiljön försämras ytterligare. 

Ansvariga politiker och tjänstemän i Västra Götalandsregionen borde, i stället för att ägna sig åt orealistiska löften, ha förstått att ett utökat öppethållande med befintlig bemanning och resurser inte innebär en ökad tillgänglighet, utan bara sprider ut redan pressade personalresurser. Tidigare erfarenheter från Folktandvården visar att krav på utökat öppethållande ger negativa effekter på arbetsmiljön vilket i förlängningen drabbar patienterna. Utbildning, handledning, samarbete och samordning kring de allra sjukaste patienterna försvåras eftersom personalen kommer att arbeta i skift. De som drabbas är framför allt äldre multisjuka och kroniker.

Sårbarheten ökar också för att inte kunna upprätthålla kravställd minimibemanning vid sjukdom, ledigheter och utbildning hos nyckelpersonalkategorier.

Upprepade undersökningar och rapporter om läkares och sjuksköterskors arbetsmiljö inom primärvården har de senaste åren visat att många upplever stressfaktorer som högt tempo, många patienter med komplex sjukdomshistorik och liten kontroll över det egna arbetet. Dessutom tillkommer mycket krångel i samverkan med myndigheter och slutenvård. Konsekvensen av den ohållbara arbetssituationen är att relativt många sjuksköterskor och läkare inom primärvården antingen går ned i arbetstid för att orka eller går in i väggen och sjukskrivs till följd av utmattning. Det är vad regionen i första hand borde fokusera på att förbättra i stället för att öka stressen ytterligare.

Hade primärvården varit välbemannad och resurserna tillräckliga hade det varit självklart att överväga utökade öppettider för de patienter som behöver besök innan eller efter ordinarie arbetstid. Men när primärvården är så hårt pressad att många patienter inte kan få besök överhuvudtaget är det inte rimligt att försämra arbetsmiljön ytterligare. Speciellt som en försämrad arbetsmiljö betyder en risk för att vi tappar ännu mer personal och får ännu svårare att rekrytera. 

En tillgänglig primärvård börjar och slutar med goda förutsättningar för kunniga och erfarna läkare och sjuksköterskor att utöva sina professioner. Tillgänglighet skapas inte genom ogenomtänkta reformer som riskerar att leda till både sjukskrivningar och uppsägningar.

Jakob Nyhlen, ordförande, Västra Götalands läkarförening, sektion Primärvård

Christina Sjöberg, huvudskyddsombud, Västra Götalands läkarförening

Marie Öberg Flood, huvudskyddsombud Närhälsan, Vårdförbundet 

Therese de Don, Vårdförbundet Närhälsan

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev