Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Långsiktig forskningssatsning inom antibiotikaresistens behövs”

Publicerad: 1 april 2015, 05:00

Ökad resistens mot antibiotika är i dag en av mänsklighetens största ut­maningar, skriver Mats Ulfendahl.


De flesta av oss lever i en tro att det finns effektiva läkemedel att ta till vid infektionssjukdomar. Så har det varit sedan Alexander Fleming upptäckte penicillin 1928. Men tyvärr inte längre. Ökad resistens mot antibiotika är i dag tveklöst en av mänsklighetens största ut­maningar.

Den kommitté som på den brittiske premiär­ministerns uppdrag följer upp arbetet kring antimikrobiell resistens (inklusive antibiotikaresistens) anger att bara i Europa och USA kan uppåt 50 000 dödsfall årligen kopplas till resistenta bakteriestammar [1]. Man beräknar att 2050 – om bara 35 år – kommer 10 miljoner människor att dö varje år och till en närmast astronomisk kostnad för samhället, 100 triljoner dollar.

Regeringen gjorde nyligen ett kraftfullt ut­talande i frågan, se dagensmedicin.se den 9 mars 2015, och man kallade samtidigt till block­över­skridande samtal för att inleda arbetet med en uppdatering av den svenska strategin för antibiotikaresistens. I samtalet deltog bland andra Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet välkomnar särskilt att regeringens uttalande tydligt betonar det internationella sam­arbetet och den globala dimensionen.

För att skapa de omfattande forskningsresurser som krävs för att hitta nya lösningar tog Sverige tidigt initiativ till ett gemensamt europeiskt sam­arbete, ett så kallat Joint Programming-initiativ inom antimikrobiell resistens, JPIAMR.

Sverige har hög kompetens inom forskningsområdet.

Syftet är att samordna den forskning som bedrivs inom antibiotikaresistensområdet, för att på så sätt få större genomslagskraft och undvika duplicering av forskning. JPIAMR har drygt tjugo aktivt deltagande länder och drivs från Sverige via Vetenskapsrådet som även innehar ordförandeskapet i styrelsen och driver sekretariatet.

Sverige har hög kompetens inom forskningsområdet men vi behöver en ytterligare fördjupning och breddning. Regeringen kommer 2016 att lägga fram sin forskningspolitiska proposition för riks­dagen. Baserat på våra erfarenheter från arbetet inom JPIAMR vill vi inför propositionen betona att en förutsättning för banbrytande forskningsresultat – och de behövs vad gäller antibiotikaresistens! – är ett långsiktigt stöd till de forskargrupper som arbetar inom området och som ger forskarna en bas att delta i internationella samarbeten.

Ett globalt perspektiv är helt nödvändigt och insatser i låg- och medelinkomstländer bör prioriteras. Vi behöver också en fördjupning och breddning, inte minst vad avser samspelet mellan människa, djur och miljö.

Vetenskapsrådet förespråkar därför en långsiktig satsning inom området inom ramen för Joint Programming-initiativet, gärna i samverkan med de andra statliga forskningsfinansiärerna.

Detta skulle bidra till att vi engagerar fler forskare inom fältet, skapar bredd inom området och där­igenom långsiktigt bygger upp ett forskningsfält där framtidens stora genombrott möjliggörs.

[1] The Review on Antimicrobial Resistance (11 december 2014) Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev