Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt andra specialister i hela landet pröva på att arbeta i primärvården

Publicerad: 14 maj 2008, 04:21

Det behövs tydliga åtgärder om allmänläkarna ska bli fler, skriver Maria Dalemar.


Patientsäkerheten måste innebära att alla delar i vården har de förutsättningar som krävs för att erbjuda en säker och trygg vård.

De flesta är eniga om att primärvården ska ansvara för den första vårdkontakten. I en välfungerande primärvård får cirka 90 procent av patienterna den utredning, bedömning och behandling som krävs för att bota eller lindra. Självklart måste patienten vara trygg och veta att det är möjligt att träffa läkare när det behövs och för patienterna är det helt självklart att den läkare de träffar har rätt kompetens för att möta patienten med den aktuella frågeställningen.

Primärvårdens organisation har varit och är föremål för diskussioner. Just nu är regeringens utredare Toivo Heinsoos delbetänkande i Utredningen om patientens rätt debatterat.

Vad skulle ett genomförande enligt förslaget innebära för patienterna? Utredningen vill genom obligatoriskt införande av vårdvalsmodeller i hela landet tillförsäkra alla medborgare en möjlighet att veta vem som har ansvaret för den enskilda individens behov av första linjens hälso- och sjukvård.

Detta är utmärkt och eftersom det bygger på ett listningssystem kommer det att tydliggöra var det finns för lite resurser. Införandet av en etableringsfrihet är enligt min bedömning ett sätt att öka antalet läkare i primärvården eftersom det skapar förutsättningar för olika driftsformer.

Risk för överetablering i vissa områden är inte aktuell eftersom det hela utgår från antal listade invånare. Det kan inte finnas fler läkare än vad som behövs för att ansvara för invånarna på den orten.

Det finns dock andra bekymmer med utredningens förslag. Vilken kompetens ska vara nödvändig för att klara uppdraget och hur ska antalet läkare bli tillräckligt stort för att täcka hela befolkningens behov?

För att på ett patientsäkert sätt möta alla patienter med mycket skiftande behov måste läkaren ha den breda kompetens som finns inom allmänmedicin. I dagsläget finns det för få allmänläkare men grundproblematiken löses inte genom att ta bort kravet på denna specialistkompetens, utan genom strategiska beslut och åtgärder som leder till att fler specialister utbildas och sedan arbetar kvar som allmänläkare.

Vad krävs då för detta? Möjligheterna för andra specialister att pröva på att arbeta i primärvården och sedan komplettera utbildningen har tidigare med framgång prövats bland annat i Stockholm.

Denna möjlighet borde återinföras och införas i hela landet. Fler specialister skulle få möjlighet att förstå vilken fantastisk möjlighet det är att arbeta i det nära mötet med patienterna och deras olika behov.

Samtidigt upprättas en plan för vilken komplettering som behövs utifrån den aktuella kompetensen. Tydlighet och genomförande krävs för att talet om satsningar på primärvården ska bli verklighet och inte bara ord.

En sådan strategisk inriktning är nödvändig för att tillsammans med ökad kvalitetssäkrad ST-utbildning i allmänmedicin öka antalet läkare i primärvården så att alla patienter kan garanteras den tillgänglighet och kompetens som är självklar i en trygg och säker vård.

Maria Dalemar

Maria Dalemar
 är ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev