lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt bokvagnarna rulla ut på avdelningarna igen”

Publicerad: 25 februari 2020, 06:00

Biblioteksdöden kommer att slå hårt mot både patienter och anhöriga men också mot personal, skriver forskaren Jörgen Lundälv.


Under flera års tid har sjukhusbibliotekens verksamhet varit hotad i Sverige. Trots att Kungliga biblioteket i en ny rapport konstaterar vilken betydelse dessa har för vården och dess patienter så planeras indragningar.

Sjukhusledningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har planer på att lägga ned den allmänna delen av sjukhusbiblioteket. Detta menar jag kommer att slå hårt mot både patienter och anhöriga men också mot personal. Sjukhusen borde i stället satsa på att utveckla sina biblioteksverksamheter. Låt bokvagnarna rulla ut på avdelningarna igen.

Sjukhusens bibliotekssatsningar är spretiga och ologiska. På en del sjukhus satsar man på både medicinska bibliotek och sjukhusbibliotek, medan det på andra sjukhus skärs ned utan några hållbara motiveringar.

Låt mig ge ett exempel. I regioner som Skåne och Jönköping utvecklas sjukhusbiblioteken och vårdpersonal är delaktig i kurser och information till patienter och anhöriga. Det är bra.

På Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, i Borås riskerar både patienter och personal att få ett kulturellt och forskningsmässigt fattigt sjukhus. Enligt ett tjänsteutlåtande från ledningen vid Säs (diarienummer 2020-00012) finns ett förslag om att sjukhusdirektören ska lägga ned ”det allmänna utbudet” på sjukhusbiblioteket redan den 1 april. Bara om några veckor kommer facklig samverkan att ske innan beslut tas. Därefter väntar en biblioteksdöd.

Det är med andra ord bråttom nu att få patienter, anhöriga, personal, forskare och samverkanspartners medvetna om att biblioteksdöden nu har nått Säs. Att denna planering sker i det tysta är allvarligt eftersom biblioteket är en kulturell mötesplats för många människor. Det handlar om att patienter, anhöriga och personal ska kunna få ett rikt kulturutbud samtidigt som det ska finnas tillgång till såväl medicinsk, vårdvetenskaplig och tvärvetenskaplig litteratur.

Förra året kom Kungliga biblioteket med rapporten Sjukhusbibliotek 2019 – för en säkrare vård. I rapporten konstateras: ”Sjukhusbiblioteken är en bibliotekstyp som gör att vården i Sverige kan ske evidensbaserat i enlighet med den senaste forskningens framsteg. Vården blir säkrare av att vetenskaplig information finns tillgänglig”. Budskapet är tydligt. Kan någon sjukhusledning eller sjukvårdsdirektör i landet invända mot detta?

FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om alla människors rätt till kultur och en jämlik vård. Att lägga ned biblioteket eller delar av biblioteket på Säs kommer att få allvarliga följder och drabba utsatta grupper – patienter och anhöriga. En kulturell mötesplats går förlorad.

Att forskning med inslag av brukarmedverkan och patientmedverkan skulle gynnas av nedläggelse är helt osannolikt. Sjukhusledningarna runt om i landet borde i stället utveckla sjukhusbiblioteken och bland annat hämta inspiration från Region Jönköping och Region Skåne, där man arbetar med biblioterapeutiska arbetssätt, vilket innebär att läsande, lärande och läkande hänger samman med varandra.

Biblioteket blir då en del av vården och den läkande processen. För patienternas och personalens skull.

JÖRGEN LUNDÄLV

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev