Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt coronakrisen bli en nystart för den kliniska forskningen”

Publicerad: 23 juni 2020, 11:00

Foto: Thinkstock

Om Region Stockholm ska ha en ledande vård i Sverige under nästa pandemi måste forskningen och innovationstänket integreras i sjukvården, skriver Gabriel Kroon (SD) i en replik.


Forskningsregionrådet Tobias Nässén (M) slår sig för bröstet när forskningsprojekt i Region Stockholm utgör hälften av den svenska kliniska coronaforskningen. Det är självklart positivt att våra regionala forskare med nära anknytning till Karolinska institutet, KI, bidrar till det nationella kunskapsnavet. Frågan är hur länge till Region Stockholms forskning kommer att vara ledande i Sverige, för att inte tala om att göra anspråk på världsledande klinisk forskning?

Stockholms läns landstings projektrapport från 2018 liksom den blågröna majoritetens egen årsredovisning för 2019 pekar på att den kliniska vårdforskningen håller på att försvagas. Under de senaste åren har ansökningarna om projektmedel och kliniska forskartjänster minskat. Likaså har de viktiga kombinationstjänsterna, det vill säga förenad akademisk anställning mellan KI och den kliniska verksamheten i sjukvården. Samtidigt förmår inte ens vårt eget universitetssjukhus Karolinska att behålla en akademisk certifiering, så kallad universitetssjukvårdsenhet, USV, på samtliga av sina temakliniker, vilket är ytterst anmärkningsvärt för ett universitetssjukhus som ska vila på en akademisk grund.

Kritiska röster från seniora professorer vid KI påpekade i en insändare i Dagens Nyheter den 9 december 2019 att desarmeringen av den kliniska forskningen påbörjades när Karolinska universitetssjukhuset smalnades av till Nya Karolinska Solna, NKS, samtidigt som kritiska patientflöden spriddes ut genom nya vårdvalsområden med privata vårdföretag. Således splittrades disciplinära forskningscentrum inom flertalet discipliner – där nästa på tur är den uppskattade reumatologin.

Om Region Stockholm ska ha en ledande vård i Sverige under nästa pandemi – som tros infalla lika ofta som finanskriserna – måste forskningen och innovationstänket integreras i sjukvården, i stället för att vara en pålaga och lyxaktivitet som kan genomföras när vårdpersonalen har en mindre stressad arbetstid. Någonting vårdpersonalen mer eller mindre aldrig har.

Krafttag måste tas för att ge unga forskare löneincitament för att just forska, och arbetsgivare måste prioritera och uppmuntra forskningen genom att möjliggöra för anställda att ta ut hela sin forskningstid. Vårdvalen är inte nödvändigtvis något ont, men däremot är splittrade patientflöden det. Därför behöver vårdvalen utkräva deltagande och samordning i den kliniska vårdforskningen under Karolinska eller under Stockholms läns sjukvårdsområdes akademiska specialistvårdcentraler. Framförallt behöver en bättre dialog upprättas mellan den blågröna majoriteten, regionledningen och Karolinska institutet.

Region Stockholm är en stor region i ett litet land. Vi kan inte tillåta oss själva att inte förstärka vårt samarbete med Karolinska institutet på grund av politisk prestige. Om vi fortsätter på den inslagna vägen så kommer vi att bli omsprungna av nationer som kraftsamlar, samtidigt som vår egen sjukvård blir allt mindre kostnadseffektiv med sämre kvalitet.

Sverigedemokraterna i Region Stockholm är beredda att samtala och samverka för att göra Region Stockholms forskning till en integrerad del av sjukvårdsystemet för att tillsammans med KI, inte bara prata om att, utan faktiskt skapa en världsledande klinisk forskarregion.

GABRIEL KROON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev