måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt farmaceuter expediera det lämpligaste läkemedlet”

Publicerad: 7 april 2014, 07:53

Dagens ordning vid läkemedelsbyten är en nackdel för kunden och slöseri med förskrivarens tid, skriver bland annat Apoteksföreningen.


För den som är beroende av läkemedel för att överleva eller få ett drägligt liv är det ett absolut villkor att behandlingen kan ske så säkert som möjligt. Det är dock många som upplever hur regelverk och krångel tar fokus från läkemedelsanvändningen, vilket hotar att leda till läkemedelsskador och till ökade kostnader för både den enskilda och för samhället.

En del av de regleringar som i dag styr apotekens verksamhet är mindre bra, för att inte säga direkt usla. Den att man inte kan byta ut ett läkemedel som är utanför läkemedelsförmånen, med annat än ett inhämtat samtycke av förskrivare, är en sådan. I praktiken tvingar regelverket landets farmaceuter att avstå från att expediera sin kund, eller att emellanåt bryta mot regelverket. Det vore klart önskvärt om denna begränsning i utbytet kunde tas bort.

Det finns även förbättringspotential för kunder, förskrivare och apotek inom systemet med periodens vara. Ett samarbete mellan Sveriges apoteksförening och TLV är påbörjad med förhoppning om fler konkreta förslag under året. I dagens system har en farmaceut begränsade möjligheter att undvika att göra ett generiskt utbyte, alltså använda sig av ett så kallat apotekskryss. I dag innebär ett apotekskryss att man endast kan expediera förskrivet läkemedel inom förmånen, i stället för det läkemedel som är utsett till periodens vara. I de fall där en farmaceut kan och vill ta ett eget professionellt ansvar och på goda grunder expediera ett alternativt utbytbart läkemedel (exempelvis på grund av delbarhet, reumatikerförpackning, allergi för att uppnå bättre följsamhet etcetera) som varken är periodens vara eller det förskrivna läkemedlet, kan det inte göras med mindre än att en receptkorrigering görs efter inhämtat samtycke från förskrivare. Detta borde ändras omedelbart.

I regeringens nya proposition, ”Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel”, finns en skrivning kring apotekskryss som förhoppningsvis kan visa sig vara betydelsefull och bra för apotekens kunder. Regeringens förslag är att ”Det ska förtydligas i lag att expedierande farmaceut på öppenvårdsapoteket får motsätta sig utbyte av läkemedel om det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten.” Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2015.

I propositionen förtydligas också att betydande olägenhet inte bör innebära ”en möjlighet för farmaceuter att med hänsyn till särskilda skäl byta ut det förskrivna läkemedlet mot ett läkemedel som tidigare har lämnats ut enligt receptet”. Att kunden skulle få en möjlighet att känna igen sitt generiska läkemedel var annars ett förslag som den tidigare utredaren, Sofia Wallström, förordade och som alla som arbetar på apotek säkerligen förstår vikten av. I ett remissvar från förra våren (Apoteksutredningen SOU 2012:75) går Pensionärernas Riksorganisation PRO och Sveriges Pensionärsförbund SPF till och med längre och argumenterar för att generikautbyte inte bör ske alls för personer äldre än 75 år. Argumentet är att många fall av dubbelmedicinering som leder till fallolyckor, biverkningar och andra skador då skulle kunna undvikas.

Det är en svår utmaning som Läkemedelsverket och TLV nu ställs inför när de ska definiera innebörden av ”betydande olägenhet”. Det blir en balansgång mellan den legitimerade farmaceutens möjlighet till professionellt ansvarstagande, kundförväntningar och TLV:s praktiska möjligheter att följa upp apotekens utbyten.

Inför den precisering som nu kommer att ske om vad betydande olägenhet egentligen ska innebära, bör man göra det möjligt för farmaceuten att även byta till/använda apotekskryss för ett likvärdigt läkemedel som inte är förskrivet läkemedel eller periodens vara då betydande olägenhet föreligger för kunden – utan att inhämta förskrivarsamtycke. Personalen på apotek är vana att hantera det generiska utbytet och har full koll på vilka generiska läkemedel som exempelvis har brytskåror och reumatikerförpackningar, men tillåts inte byta till en sådan förpackning med annat än inhämtat förskrivarsamtycke.

Vårt förslag är att farmaceuter får en möjlighet att expediera det läkemedel som är lämpligast för den enskilda patienten, bland de läkemedel som enligt Läkemedelsverket är utbytbara.

Nuvarande ordning är till nackdel för patienten/kunden och ett slöseri med förskrivarens tid och den underlättar inte heller för apoteken eller för de farmaceuter som vill ta ett självständigt professionellt ansvar, till gagn för kunderna och för bättre läkemedelsanvändning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev