Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt fler få del av stödfunktioner

Publicerad: 12 oktober 2009, 07:36

DEBATT: Även småföretagare som inte köper apotek bör få ansluta sig till Apoteksgruppen. Det skulle kraftigt öka deras chanser på den nya marknaden. Dessutom skulle det minska risken för övertalighet på småföretagarapotek som säljs ut, skriver Johan Olofsson, entreprenörsombud på Apotekarsällskapet.


Ett samarbete mellan småföretagarna krävs för deras överlevnad på den nya apoteks-marknaden. Stora volymförluster kommer att uppstå i samband med ökad konkurrens och OTC-läkemedel i dagligvaruhandeln, inklusive följdeffekter på apotekens handelsvaruförsäljning. Att handelsmarginalen ökats med någon procent har ringa påverkan på detta och är ingen angreppspunkt för grundproblemet.

Man bör i stället, för att möjliggöra den breda apoteksmarknad beslutsfattarna själva efterfrågat, stimulera nya initiativ som ger småföretagare förutsättningar till etablering. I dag är sådan stimulans obefintlig. I de politiska visionsexemplen används allt som oftast apoteksentreprenören, vilken tyvärr i realiteten hamnar sist på prioriteringslistan. Småföretagarna tvekar nu inför förskjutna tidsramar och de kostnader för IT- och expeditionsstöd, som beräknats till mångdubbla jämfört med monopolapotekens motsvarande utgifter.

Det är uteslutet att ett egenuppstartat litet apotek, som omsätter på sin höjd 10 miljoner kronor, kan ha råd att betala 820 000 kronor för ett expeditionsstöd. Under monopoltidens apotekssituation utan konkurrens gjorde ett ”bra” apotek endast en vinst på 2–5 procent. Många menar därför att man nu hamnar på minus redan vid utgångsläget och risken är uppenbar att potentiella småföretagarspekulanter ryggar i ren självbevarelsedrift. Visst är det lovande att Receptum valt en annan, mer skalanpassad, linje för sitt expeditionsstöd, med en kostnadsprognos på 50 000 kronor per dator. Tyvärr kan det dröja innan en sådan lösning erbjuds apoteken.

Apoteksgruppen är ett bra initiativ och ett naturligt val för många entreprenörer, eftersom den erbjuder stöd som många efterfrågar. Det är däremot ingen fullständig lösning för alla, på grund av likheterna med franchise samt expansions- och ägandeskapsbegränsningarna. Vad apoteken kostar är även oklart eftersom det avgörs av priserna från klusterförsäljningarna. Köparna av storkluster får alltså ett tydligt försprång framför de mindre entreprenörerna, vilket är mycket olyckligt.

Initiativ från entreprenörer som vill starta helt själva behövs för att få den breda marknad med innovation som vi önskar och måste nu stimuleras. Vissa nyföretagare anser att detta skulle vara kostnadseffektivare jämfört med att överta befintliga apotek och lyfter även fram vikten av samtidig etablering med storkedjorna. Egenuppstart kan även vara helt nödvändigt för att kunna nischa sig på ett bra sätt. Men stora hinder för egenuppstartarna är IT- och upphandlingsfrågorna vilka för just dem har direkt konkurrensbegränsande kostnadsprognoser och tidsramar.

Därför bör alla småföretagare, såväl inom som utanför klustren, kunna delta i Apoteksgruppens stödpaket. Särskilt samarbeten och stöd när det gäller upphandling och distribution är essentiella för alla småföretagare att kunna ta del av direkt från starten, mot en rimlig avgift, när entreprenörsapoteken säljs ut. Detta bör vara en ”win-win”-situation för Apoteksgruppen och entreprenörerna eftersom förhandlingskraften ökar med växande storlek.

Att alla småföretagare kan ansluta sig bör också vara naturligt för Apoteket Omstrukturering AB, eftersom det ligger i dess uppdrag att stimulera ”en väl fungerande konkurrens på en omreglerad apoteksmarknad”. Utan samarbete blir det i princip omöjligt att starta eget. Några modiga kanske startar själva ändå med en överhängande risk att beslutsfattarna som hejat ut dem på apoteksmarknaden, vänder dem ryggen eftersom de aldrig egentligen varit prioriterade.

Jag stödjer fullt ut att småföretagare ur ett affärsperspektiv behöver få större konkurrens-möjligheter. Sådana åtgärder skulle även kunna påverka en annan grundläggande brist med dagens småföretagarlösning. Apoteken kommer att bli tvingade att kraftigt rationalisera sina verksamheter för att överleva, eftersom dagens bemanning på apoteken sannolikt kommer att utgöra en övertalighet.

Jag föreslår därför ett initiativ för att förbättra småföretagarnas förutsättningar samtidigt som de ges en möjlighet att kunna ta ansvar för den duktiga, men övertaliga, personalen på de befintliga apoteken.

Låt småföretagare, redan från startskedet, parallellt få etablera apotek inom och utanför Apoteksgruppen och ge dem alla tillgång till upphandlingssamarbetet.

Apotekspersonal kan då i större utsträckning behållas och fördelas mellan befintliga och nystartade apotek. En konkurrensmässig potential skapas samtidigt och Apoteksgruppens attraktivitet som lösning skulle öka.

Detta innebär dessutom att privatekonomiska risker kan fördelas mellan olika typer av etableringar. Entreprenörerna vill helst undvika att cyniskt behöva kasta duktig personal i någon slags ”överskottskorg”!

Johan Olofsson är entreprenörsombud, Apotekarsällskapet.

Johan Olofsson

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev