Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt inte ideologi hejda god vårdkvalitet

Publicerad: 24 februari 2009, 15:27

Uppfattningen att det är fult att tjäna pengar på sjuk­vård är ålderdomlig, skriver Catharina Elmsäter Svärd.


Nyligen släpptes en andra utvärdering av Vårdval Stockholm. Den visar att fler stockholmare har fått möjlighet att besöka en läkare, sjuksköterska eller undersköterska än tidigare. Införandet av en valfrihetsmodell inom primärvården har lett till att fler människor får vård i tid och att mångfalden av vårdgivare ökar markant i länet.

I december behandlade landstingsfullmäktige i Stockholm en motion från miljöpartiet, med visst stöd från socialdemokraterna och vänsterpartiet, som går ut på att begränsa privata vårdgivares möjligheter att generera vinst till sina ägare.

Motionen vittnar om en ålderdomlig och konservativ syn på hälso- och sjukvården, nämligen att det skulle vara fult att tjäna pengar inom välfärdsområdet. Moderaterna delar inte denna uppfattning, utan vill hellre uppmuntra alla de goda krafter som finns att uppnå vårt mål; en köfri sjukvård av hög kvalitet som finns till för alla.

Sedan riksdagen 1992 avskaffa­­de förbudet mot offentlig finansiering av privata vård­givare har antalet privata aktörer vuxit från en handfull till över 12 000 vårdgivande företag i alla storlekar och driftsformer. I dag sker vart tredje läkar­besök i landets primärvård hos en privat vårdgivare.

I Stockholm är andelen nästan dubbelt så hög.

Det finns ingenting som visar att en privat utförare per automatik är bättre än en offentlig. Däremot skulle det rödgröna förslaget leda till att en betydande del av den sunda konkurrensen mellan privata och offentliga utövare som vi har i Stockholms läns landsting försvann. De som får betala för denna återställare är länets alla patienter.

Konkurrens leder utvecklingen framåt. En mångfald av både privata och offentliga utförare bidrar till att berika och utveckla hälso- och sjukvården. Genom nya arbetsmetoder, nya sätt att organisera verksamheten och nya modeller för kvalitets­säkring och uppföljning kan vi möta framtidens utmaningar och en växande efterfrågan på högkvalitativ och tillgänglig vård för alla länsinvånare
Att förbjuda vinst för privata vårdgivare är detsamma som att förbjuda lönsamhet i verksamheten. Lönsamhet indikerar att organisationen är effektiv, vilket innebär kortare väntetider för vård­sökande och mindre frustration för de anställda. I tider där en ökad arbetslöshet hotar vore det, dessutom, katastrofalt att slå undan benen för de incitament som tryggar jobben och möjliggör nödvändiga investeringar i kompetens, utrustning, utveckling och fler medarbetare.

Som finanslandstingsråd har jag ansvar för att två miljoner människor får tillgång till en god hälso- och sjukvård, samt att skattebetalarna får valuta för pengarna. Jag är övertygad om att vi behöver alla typer av driftsformer för att möta framtidens utmaningar. Det är både tragiskt och oroväckande att den rödgröna oppositionen inte delar denna uppfattning.

Som högst ansvarig för den sjukvård som bedrivs i Stockholm är det därför min plikt att aktivt motverka eventuella hinder som står i vägen för de aktörer som vill vara med oss i arbetet att uppnå vårt mål. I stället för att ifrågasätta framgångsrika vårdgivare som genererar vinst, fokuserar vi på att ytterligare förbättra tillgängligheten och höja kvaliteten. Ideologiska skygglappar får inte stå i vägen för detta mål.

Catharina Elmsäter-Svärd

Catharina Elmsäter-Svärd
är finanslandstingsråd (m) i Stockholms läns landsting.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev