Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt inte IT-enhetens kontrollidéer kuva verksamheterna”

Publicerad: 30 oktober 2013, 10:12

IT-avdelningar och deras tro på centrala system hämmar landstingens bibliotek. Det anser den nuvarande och förra chefen för bibliotek och informationscentral i Landstinget Dalarna.


Hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och här spelar sjukhusbiblioteken en väsentlig roll i modern hälso- och sjukvård. Samtidigt har sjukhusbiblioteken ett sämre läge än till exempel universitetsbiblioteken när det gäller att ha makt över sin egen verksamhetsutveckling och möjlighet att skräddar­sy tjänster för sina användare.

Erfarenheterna hos sjukhusbiblioteken i Dalarna är att den egna teknikkompetensen i dag är helt central för att kunna utveckla den egna verksamheten och möta användarnas behov. Teknikkompetensen utgör självklart endast en kompetens av flera som behövs på ett modernt bibliotek men vår uppfattning är att bibliotek som saknar teknikkompetens hämmas i sin utveckling. När bibliotekschefer inom universitetsvärlden för några år sedan presenterade sin vision för framtiden beskrevs den komplicerade relationen mellan förvaltande central IT-enhet och biblioteksverksamheten fokuserad på innovation och utveckling med hjälp av teknik. Problemet för sjukhusbiblioteken är att denna relation inte bara är ännu mycket mer komplicerad utan att den faktiskt har inneburit att sjukhusbiblioteken många gånger fråntagits sina inre utvecklingsmöjligheter. Vi tror att sjukhusbiblioteken kraftigt hämmats av IT-enheterna som tagit över tekniken från biblioteken.
I dag utgör IT-enheternas starka krav på kontroll och styrning ytterligare utmaningar för sjukhusbiblioteken. Det har gjort att möjligheterna att utnyttja det egna interna nätet starkt begränsats. Samtidigt har IT-enheterna tagit över mycket av hårdvaran och vilken programvara som får finnas på landstingets datorer.  Avvikelser från standard  kan medges men tendensen är att det blir allt svårare.

Än så länge har Falu lasaretts bibliotek och informationscentral, tack vare att vi förlagt mycket av vår teknikutveckling utanför landstingets nät, kunnat fortsätta att utveckla verksamheten. Men när biblioteksledningen träffade IT-enhetens ledning för ett tag sedan framgick det med all önskvärd tydlighet att IT-enheten vill monopolisera all teknikutveckling till sig själv. Sjukhusbiblioteket skulle kväsas. Vi får tacka en insiktsfull landstingsledning för att IT-enheten ännu inte lyckats med detta.
En del av förklaringen till problemet i relationen mellan sjukhusbibliotek och IT-enhet har med synen på tekniken att göra. Hos oss har modern teknik fått rollen som verktyg och ingenting annat. Vårt förhållningssätt står i kontrast till den roll som ges IT i dag inte minst inom hälso- och sjukvårdens nationella och lokala administrationer. Där är IT något mycket mer. Med IT tror man sig kunna styra och kontrollera vården. Sinnrika modeller byggs upp där  förvaltningsobjekt  för så kallade vårdtjänster ska  etableras . E-hälsa är något förmer än vanlig mänsklig hälsofrämjande aktivitet. Fikonspråket kring IT är till för att förstärka intrycket av att den nya tekniken är något synnerligen märkvärdigt som självklart inte kan skötas eller tas om hand av vården själv utan till detta krävs särskilda enheter. IT-enheterna ges i dag en särställning i vård och omsorg som det är svårt att hitta historiska paralleller till. Detta är också en paradox. Missnöjet i vården med de nya stora och centraliserade IT-systemen är ofta stort och berättigat samtidigt som IT-enheterna växer så det knakar. Tekniken är inte längre ett verktyg för att bara förenkla för vården utan ett redskap för att få igenom så mycket annat. IT har inte minst blivit en del av det som brukar kallas new public management. Vårdproduktionen ska mätas och prislappar ska pressas fram. IT-systemen blir en del av kontroll- och styr­apparaten. Med IT:s hjälp ska makthavarnas drömmar komma i uppfyllelse. IT har blivit religion.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev