Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt inte orten styra var benet amputeras”

Publicerad: 28 november 2016, 06:00

Grafik: Maria Hammar

Det är tveksamt om landets patienter har tillgång till god och jämlik vård vad gäller prevention av benamputation, skriver två ortopedingenjörer.


I Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser redovisas incidensen av benamputationer i Sverige. Man rapporterar dock inte amputationer genom eller nedom fotleden, trots att de kan ha stor påverkan på gångfunktionen. Inte heller särskiljer man ifall knäleden bevaras eller inte, vilket har stor betydelse för personens gångfunktion med protes. Vi sökte därför i Social­styrelsens databas efter personer, 40 år och äldre, som genomgått benamputation de tio senast redovisade åren. Amputationerna kategoriserades utifrån funktionell betydelse:

■ Förlorat knä (exartikulation i höftled till och med exartikulation i knäled).  
■ Bevarat knä (transtibial till och med talokrural amputation).
■ Bevarad fot (transtarsal till och med transmetatarsal amputation).

22 302 personer genomgick benamputation 2005–2014. Incidensen i regionerna varierade mellan 33 och 70 invånare per 100 000 (se diagrammet till höger). I riket som helhet minskade incidensen med 9 procent under perioden beroende på färre amputationer där foten inte bevaras (vilket stämmer med Öppna jämförelser). Däremot ökade amputationerna där foten bevaras (inte med i Öppna jämförelser). Valet av amputationsnivå varierade kraftigt. ”Förlorat knä” utgjorde 31–67 procent av amputationerna, ”bevarat knä” 23–60 procent och ”bevarad fot” 1–22 procent.

Riskfaktorer som diabetes och hög ålder kan förklara en del av variationen, men stora variationer ses även i Öppna jämförelser där man justerat för ålder och enbart inkluderat personer med diabetes. Detta tyder på att det finns skillnader i vården och det är tveksamt om landets patienter har tillgång till god och jämlik vård vad gäller prevention av benamputation.

För att uppnå en god och jämlik vård rekommenderar vi:

■ att amputationsincidens och amputationsnivå, inklusive amputationer nedanför fotleden, inkluderas i Öppna jämförelser,
■ att fler kliniker rapporterar till Swedeamp (amputations- och protesregistret för nedre extremiteten) så att utfallet av amputationerna kan studeras,
■ att indikationer för benamputation och val av nivå lyfts till diskussion.

Anton Johannesson, leg ortopedingenjör, Össur Nordic, Uppsala.
Gustav Jarl, leg ortopedingenjör, Ortopedteknik; Universitets­sjukvårdens forsknings­centrum, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet.

ANTON JOHANNESSON, GUSTAV JARL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev