Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt optometrister minska vårdköerna”

Trots att optometrister är utbildade för att hantera första linjens vårdansvar utnyttjas inte kompetensen i dag, skriver Rune Brautaset, ordförande för Optikerförbundet.

Publicerad: 26 januari 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Rune Brautaset, ordförande för Optikerförbundet, optometrist och docent vid Karolinska institutet.


Ämnen i artikeln:

ÖgonsjukvårdKarolinska institutet

Optometrister är optiker med efterutbildning inom bland annat diagnostik och uppföljning av ögonsjukdomar. De har behörighet att rekvirera och administrera läkemedel för ögonundersökningar och kan hantera ett flertal tillstånd. Inte minst inom de fyra stora patientgrupperna katarakt, glaukom, diabetes och åldersförändringar i gula fläcken, AMD. Bara under det senaste året har andelen optometrister i landet ökat från 15 procent till cirka 25 procent av hela optikerkåren. 

Målet för svenska myndigheter är att vård ska ges på rätt nivå. Trots att optometrister är utbildade för att hantera första linjens vårdansvar utnyttjas inte kompetensen i dag. Samtidigt är det få regioner som uppfyller kraven på vårdgarantin med besök hos den specialiserade ögonsjukvården inom 90 dagar.

Genom att systematiskt nyttja optometrister som primärinstans för vårdcentraler och övriga ögonsjukvården går det att kraftigt minska belastningen på den specialiserade ögonvården. Därigenom utnyttjar man samtliga yrkesgruppers kompetens effektivare vilket också innebär att ögonläkare får mer tid till den behandlingskrävande vården. Samtidigt ökar tillgängligheten för patienterna rejält då det finns 500 optometrister i Sverige utspridda över hela landet.

För att analysera möjligheten att utnyttja optometrister genomfördes 2019 ett projekt i Optikerförbundets regi i Region Skåne, kring hantering av personer i risk att utveckla glaukom. Protokoll skapades för undersökning av patienterna tillsammans med rutiner för remiss till optometrister från optiker utan behörigheten. Även rutiner för remiss från optometrister till ögonläkare vid misstanke om glaukom fastställdes.

Genom projektet med 14 deltagande optometrister har man kunnat estimera hur många ögonläkarbesök modellen potentiellt skulle kunna avlasta ögonsjukvården med. Antalet patienter inom Region Skåne som annars skulle ha remitterats vidare till ögonläkare motsvarar cirka 3 000 besök första året.

Om optometrister även utnyttjades för de regelbundna ögonscreeningarna vid diabetes torde antalet patienter som avlastade ögonvården vara betydande över hela landet, med snabbare och mer tillgänglig vård för dem som verkligen behöver.

Medvetenheten om både optiker och optometrister är låg såväl i samhället som i den övriga ögonsjukvården. Samtidigt är det en kraftigt underutnyttjad resurs för ögonsjukvården som bara väntar på att aktiveras. 

Rune Brautaset, ordförande för Optikerförbundet, optometrist och docent vid Karolinska institutet.

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev