måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt oss alla göra det vi är bäst på”

Publicerad: 4 april 2014, 09:45

REPLIK Men att ersätta under- och AT-läkare på akutmottagningarna med specialistsjuksköterskor är inte rätt väg om vi värnar patientsäkerheten och vårdkvaliteten, skriver Madeleine Liljegren och Lena Flyckt.


Andreas Thelander, specialistsjuksköterska i psykiatri, ambulans- och anestesivård, skriver i ett debattinlägg att det inte finns någon anledning att bemanna de psykiatriska akutmottagningarna med läkare. Läkarens uppgifter, menar Thelander, kan skötas av specialistsjuksköterskor i psykiatri.

Det är bra att kollegor initierar en diskussion om hur vi kan förbättra vården för psykiatriska patienter. Självklart kan arbetsuppgifter fördelas om mellan olika personalgrupper. Om några år kommer arbetsfördelningen troligen att vara annorlunda jämfört med i dag.

Men att ersätta under- och AT-läkare på akutmottagningarna med specialistsjuksköterskor är inte rätt väg att gå om vi värnar patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Sjuksköterskan och läkaren har olika utbildningsbakgrund och kompetens: omvårdnad respektive medicin.

Specialistsjuksköterskorna kan visserligen titta i en ”gedigen pärm” som förklarar hur de i den akuta situationen ska gå till väga, vilka läkemedel som ska ges och i vilken dos. Läkarna är rustade för att ställa en korrekt medicinsk diagnos. Varje patient är unik med sin bakgrund, sin sjukdomshistoria och sitt akuta problem. Patienten med schizofreni som inkommer till akutmottagningen i vad som initialt tolkas som ”ångest” kan senare visa sig ha en aortadissektion.

Det finns många somatiska åkommor som kan manifesteras som psykiatrisk sjukdom i det akuta skedet, och där fel behandling kan vara förödande. Vi vet att psykiatriska patienter är överrepresenterade när det gäller somatiska sjukdomar och i vissa psykiatriska grupper lever patienterna i genomsnitt 12–15 år kortare i jämförelse med en psykiatriskt frisk population.

Men Thelander vill inte nöja sig med att avskaffa under- och AT-läkare på de psykiatriska akutmottagningarna. Han vill också ge specialistsjuksköterskorna rätt att besluta om tvångsvård inklusive att ordinera tvångsinjektioner. Det är att spela roulett med patientsäkerheten ur både medicinsk och etisk synvinkel! Det är skillnad på att administrera ett av en läkare ordinerat läkemedel och att fatta beslut om psykiatrisk tvångsvård.

Kvaliteten i vården kräver att all personal ständigt utvecklar och fördjupar sina kunskaper och färdigheter. Det gäller inte minst under- och AT-läkare som, tack vare arbete på akutmottagningarna och ett nära samarbete med specialistläkare, får den kompetens som krävs för legitimation och samtidigt driver på den medicinska kvalitetsutvecklingen inom det psykiatriska området.

Sjuksköterskor med specialistutbildning behövs i vården och kompletterar med sin omvårdnadsspecialisering läkarnas medicinska kompetens.

Låt oss alla arbeta tillsammans och göra det vi är bäst på, för att ge patienterna en säker, högkvalitativ vård. Därmed kan alla patienter känna sig trygga med att de får den bästa omvårdnaden, bedömningen och medicinska behandlingen när de söker våra akutmottagningar!

Relaterat material

debatt”Sjuksköterskor kan ersätta läkare på psykakuterna”

deb”Börja med att ifrågasätta specialistläkarnas frånvaro”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev