Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt oss sätta primärvårdens kvalitetssystem i arbete!”

Publicerad: 24 maj 2018, 05:00

Dagens problem är att det fortfarande saknas några tekniska pusselbitar, skriver debattörerna om systemet Primärvårdskvalitet.

Foto: Thinkstock


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Primärvård har en nyckelroll både i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Bred kompetens, kontinuitet och tillgänglighet är och förblir grundstenar för jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Sedan 2016 har primärvården i Sverige tillgång till ett kvalitetssystem på internationell pionjärnivå – Primärvårdskvalitet. I systemet finns vetenskapligt förankrade indikatorer, tekniker för automatisk datainsamling och lösningar för löpande återkoppling. Många vårdcentraler är anslutna, men det återstår några steg innan systemet kan ge full nytta. Det är hög tid att ta dessa steg!

Primärvårdskvalitet kan stödja lokalt förbättringsarbete, användas som stöd i det löpande kliniska arbetet och även ge samtalsunderlag till övergripande planering och prioriteringar. Inga individdata skickas till centrala register.

Systemet är resultatet av flera års professionellt utvecklingsarbete, finansierat genom satsningen på nationella kvalitetsregister. I dag finns cirka 150 kunskapsbaserade indikatorer som alla tas fram automatiskt, utan extra (dubbel)rapportering. Arbetet leds av en projektorganisation som är kopplad både till primärvårdens professionsorganisationer och huvudmännen.

Systemet är resultatet av flera års professionellt utvecklingsarbete

I kommande steg behöver de tekniska systemen bli användarvänligare och underlätta mer strukturerad journalföring som ger bättre datakvalitet. Det behövs också successiv vidareutveckling av indikatorerna, särskilt för att få mått som speglar alla yrkes­gruppers insatser och för att i patientanpassade former ta in och använda patientrapporterade uppgifter. Men den vidareutvecklingen är inget man bör invänta, den understödjs i stället när genomförandet tar fart!

Dagens problem är att det fortfarande saknas några tekniska pusselbitar och ännu inte finns etablerade rutiner för att använda de data som går att få fram:

• Den nationella funktionen för referensdata som ska vara kopplad till Vården i siffror behöver börja fungera, så att vårdcentraler kan jämföra och lära av varandra.

• Vårdcentraler behöver schemalagd tid och stöd till förbättringsarbete som bland annat använder data från Primärvårdskvalitet. Detta behöver förtydligas i regelböcker och uppföljningar.

• Verksamhetsledningar och huvudmän be­höver i mycket större utsträckning än i dag använda data från Primärvårdskvalitet som samtalsunderlag i planerings­processerna.

• Sist, men inte minst, behöver det skapas en form/organisation för att långsiktigt förvalta och vidare­utveckla systemet när projekttiden tar slut.

I förhållande till primärvårdens omfattning och till det som redan gjorts och görs handlar det om måttliga resursbehov och ganska små förändringar, men de är viktiga, och de behövs nu!

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Cecilia Winberg, vice ordförande Fysioterapeuterna
Hanna Åsberg, ordförande Svensk förening för allmänmedicin, Sfam
Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Marina Tuutma, ordförande Svenska distriktsläkarföreningen
Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet
Ida Kåhlin, ordförande Sveriges arbetsterapeuter
Ina El-Sherif, ordförande i Distriktssköterskeföreningen
Sören Berg, pensionär, f d processledare Nationella kvalitetsregister

ELISABETH WALLENIUS, CECILIA WINBERG, HANNA ÅSBERG, AMI HOMMEL, MARINA TUUTMA, STEFAN LINDGREN, IDA KÅHLIN, INA EL-SHERIF OCH SÖREN BERG

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev