Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt oss sluta prata om patienter som flöden”

Publicerad: 24 mars 2017, 06:00

Vården är ett sociotekniskt system med stark betoning på socio, skriver forskaren Karl Hybinette i en debattartikel.


Ämnen i artikeln:

Värdebaserad vård

I dag talar vårdpersonal mer om vart de kan skicka patienten i olika typer av flöden i stället för att diskutera vad de kan och bör göra för att bota och lindra. Varför är det så?

Med denna fråga vill jag lyfta kopplingen till de principer som i århundraden har styrt vårdpersonalens handlande. Principer som i den moderna vården uttrycks genom exempelvis hälso- och sjukvårdslagen, läkarens etiska koder samt sjuksköterskornas etiska kod och värdegrund.

Den senaste tidens management-trender har lyckats reducera själva patienten till ett flöde. En av­humaniserad belastning som stressar våra system. Otaliga av mina kollegor, vänner, bekanta vittnar om hur vården har utvecklats i spåren av olika industriellt inspirerade koncept som Lean, flödesarbete och värde­baserad vård. De menar att samtalen om och kring patienten i dag i stort handlar om en sak. Vart kan vi ”flöda” patienten?

Hälso- och sjukvårdens utmaning är gapet mellan vad vi kan göra och vad vi har råd att göra. Vårdens kapacitet att anpassa verksamheten till verkligheten är mättad. Vad vi nästan dagligen läser om är inte bara personalbrist, det handlar om vårdens oförmåga att hantera normala fluktuationer i belastning, vilket leder till uppenbara problem med att upprätthålla vårdens grundläggande ideal. Att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Detta är ­skrivet i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och är därmed samhällets kontrakt med hälso- och sjuk­vården.

All vårdpersonal bär på en moralisk kompass. Den pekar på formuleringarna i HSL som i sin tur bygger på helt andra mänskliga principer än vad vården i dag kan erbjuda. Det är uppenbart att vården för­söker lösa sina resursproblem genom en typ av industrialisering snarare än genom professionalisering; med fokus på kompetensutveckling och självstyre.

Hälso- och sjukvårdens utmaning är gapet mellan vad vi kan göra och vad vi har råd att göra.

Vården är inte ett tekniskt system. I sjukvården finns människor och människor är sociala varelser. Därför representerar vården ett sociotekniskt system med stark betoning på socio. Detta innebär att ­vårdens organisation bygger på sociala kontakter, icke-ekonomiska belöningar och bestraffningar, grupp­normer och såväl formellt som informellt ledarskap.

Samspelet mellan människa, teknik och organisation kan ses som sociala och tekniska aspekter som inte går att separera. Ju mindre friktionen är mellan dessa, desto bättre kommer systemet att fungera. Att ändra den ena utan att göra motsvarande kompletterande förändringar i den andra kommer att ge oförutse­bara och förmodligen oönskade resultat.

Betydande förändringar i till exempel sjuk­sköterskeutbildningen eller förändring av personalsammansättningen i en verksamhet medför massiva rubbningar i den sociotekniska balansen. Detsamma gäller vid nybyggnation av stora sjukhus där nya teknologiska landvinningar implementeras utan att motsvarande förändringar görs i den sociala aspekten av systemet.

Den kunskap om stora komplexa sociotekniska system vi har i dag är tydlig – det går inte att bygga och styra dessa system endast uppifrån. Från den sekund arbetare och patienter börjar använda ett nytt tekniskt system är man sammankopplade i en socioteknisk evolution.

Vi behöver öka vår förståelse för vad socio i det sociotekniska systemet innebär. Framför allt hur den kunskapen kan användas för att ge vårdens medarbetare en mänskligare organisation att arbeta och trivas i. Vi behöver stödja personalens behov av lärande samt öka personalens kontroll över sitt eget arbete. Syftet med management-metoder inom vården bör vara att öka systemets förmåga till anpassning. Lärande är en viktig komponent som bör komma före standardisering.

Och till slut, låt oss undvika att förminska de människor som söker vår hjälp; till flöden.

KARL HYBINETTE

Ämnen i artikeln:

Värdebaserad vård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News