Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt riksgemensamma mått ge debatt i rätt frågor

Publicerad: 27 april 2012, 07:30

Vi behöver ett system för uppföljning inom primärvården över hela landet, skriver fyra debattörer.


Samhällsdebatten handlar allt mer om kvalitet på vården. Trots detta  ägnas inte tillräcklig kraft åt att utveckla ersättningsmodeller för att  stärka kvalitet i vården. Det är väsentligt för utvecklingen av  primärvården i landet att fokus sätts på hur kvalitet följs upp och hur  den ersätts i primärvårdens olika vårdval. Det finns fortfarande mycket  kvar att göra i Region Skåne i att hitta ännu bättre modeller för att  styra mot kvalitet, men Region Skåne är på god väg. Flera exempel finns  på detta, till exempel inom demens och på läkemedelsområdet.

Det är viktigt att primärvårdens system stärks avseende uppföljning av  kvalitet i hela landet. När landstingen har egna definitioner av  kvalitet är det inte lätt för politiker, patienter eller professionen  att följa upp och jämföra. Utformandet av någon typ av nationella  kvalitetsindikatorer är en möjlig utveckling för att nå högre kvalitet i  primärvården i hela landet.

Antalet kvalitetsmått i landstingen som är kopplade till ersättning  varierar mellan 2 och 40. Även sättet att beräkna ersättningen skiljer  sig åt: från fast ersättning för måluppfyllelse, och olika ersättningar  för grader i måluppfyllelsen, till beräkning av kvalitetspoäng. Vi  behöver också diskutera vad vi ska mäta, till vilken nytta och hur vi  med kvalitetsmätningen kan göra vården bättre för patienten. Det är  därför viktigt att kvalitetsmåtten verkligen speglar patienternas syn på  vårdkvalitet.

När frågan huruvida vård ska vara privat eller offentlig, och  vinstdriven eller inte, blir den som dominerar i debatten tappas ibland  den viktiga frågan bort: kvalitetsutvecklingen inom vården, och hur den  ersätts och följs upp.

Vi ser att det finns flera områden som kan förbättras. Viktigast är att  vi får ett system för uppföljning inom primärvården över hela landet.  Med gemensam definition ökar kvaliteten och jäm­för­bar­heten i  uppföljningen av vård­givare, både för beslutsfattare och för patienter.

Genom förbättrad uppföljning av alla vårdgivare kan diskussionen komma  att handla om rätt saker. Vi önskar diskussion om säkerhet i vården och  uppföljning av gemensamma kvalitetsmål. På detta sätt bygger vi tillit  mellan oss som utför vård och allmänheten som finansierar vården via  skatten.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev