Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt sekreterare sköta journalerna

Publicerad: 24 april 2012, 11:12

Låt läkarsekreterare ta hand om journalerna, kräver ordföranden för Läkar­sekre­terares och sjukvårds­­­­ad­min­i­­­stratör­­ers för­bund.


Om läkare och sjuksköterskor vårdar patienterna och medicinska  sekreterare tar hand om journaldokumentationen får man ökad  patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö, mer tid för direkt patient­arbete  samt bättre ekonomi.

Läkar­sekre­terares och sjuk­vårds­admin­istratör­ers för­bund har  medverkat till att det finns en mycket bra eftergymnasial utbildning  till medicinsk sekreterare inom yrkeshögskolan. Innehållet har arbetats  fram i nära sam­arbete med branschen och är arbetsmarknadsmässigt en  stor framgång där samtliga studenter får arbete direkt efter examen.

Inom vårt yrke har datoriseringen betytt mycket positivt, men har inte  medfört minskad administration. Det är resursslöseri att låta andra än  medicinska sekreterare sköta journaldokumentationen. En sekreterare  utför arbetsuppgifterna snabbt och kostar cirka två tredjedelar mindre  än en överläkare. Går vi tillbaka till tidigare rutiner, då läkare och  sjuksköterskor var vårdgivare och medicinska sekreterare skötte  dokumentationen, får man bättre patientomhändertagande, ökad  patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Läkare och sjuksköterskor skulle  få mer tid för patienterna.

Brister i dokumentationen kan ibland leda till att man missar att ge  läkemedel eller annan beslutad behandling. Ännu allvarligare kan det bli  som vi hört om i det uppmärksammade fallet på Astrid Lindgrens  barnsjukhus.

Lagar och förordningar styr hur man ska föra journaler.  En  patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och  säker vård av patienten  står det i patientdatalagen (2008:355). Det är  inte god och säker vård när patienter avlider eller får sämre vård på  grund av bristfällig journal­föring.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev