Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt sjukhusen svara för all öppenvård

Publicerad: 7 december 2012, 09:18

Det är feltänkt att som i dag organisera två olika sjukvårdssystem parallellt, skriver Per-Gunnar Larsson.


Kartläggning av läkartillgången inom primärvården, som nu Läkarförbundet genomför enligt Dagens Medicin nr 44, kommer precis som vid tidigare undersökningar inte att medföra förbättrad primärvård.

Primärvården har trots ihärdiga ansträngningar under mer än 30 år inte klarat av att nå upp till de högt ställda målsättningarna. Orsaken är egentligen självklar: Sjukvård är en avancerad verksamhet där diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd kräver specialkunskaper, vilka allmänläkare inte klarar av att upprätthålla.

Det är feltänkt att som i dag organisera två olika sjukvårdssystem parallellt. Ett med kvalificerad sjukhusvård men med otillräckliga personella resurser och för få vårdplatser och ett primärvårdssystem med okvalificerad vård, som kostar stora resurser till liten nytta.

De två systemen lever i det närmaste frikopplade från varandra. Remisser går fram och tillbaka mellan vårdgivarna och patienterna hänger i luften. Några synergier finns inte. Med en sammanhållen sjukvårdsorganisation ges förutsättningar för en fungerande vårdkedja och därmed också säkrare diagnos och behandling samt hög patientsäkerhet.

Sjukvårdsföreträdare har hittills inte klarat att tänka nytt. Medborgarna efterfrågar inte primärvård utan bra och säker sjukvård. De över 5 000 allmänläkarna skulle kunna vidareutbildas inom olika medicinska specialiteter. Därmed kan även specialistområden med för få läkare tillgodoses. Med nästan 40 000 läkare så torde befolkningens sjukvårdsbehov kunna tillfredställas under förutsättning att sjukvården organiseras på ett genomtänkt sätt. Mina förslag är:

Sjukhusen ska vara basen för all offentlig sjukvård.

Sjukhusen ska svara för all öppenvård och bemanna det som i dag kallas primärvård.

Alla offentligfinansierade  privata  specialistläkare och andra offentligfinansierade  privata  vårdgivare som i dag arbetar utanför sjukhusen eller inom primärvården ska ha en tydlig knytning eller anställning på ett sjukhus. De ska även vid behov kunna arbeta på sjukhuset.

De geriatriska klinikerna ska i sin uppgift inkludera ansvar för sjukvårdsbehoven och den allmänna omvårdnaden på sjukhem och äldreboenden inom sina geografiska upptagningsområden.

Patienter ska ha en tydlig tillhörighet till olika sjukhus och deras öppenvårdsmottagningar.

Landstingen och kommunerna bör ha likartad styrning och ledning av sjukvården. Troligtvis skulle sjukvården i Sverige kunna organiseras med statlig styrning och därmed skulle landstingen kunna avvecklas.

Relaterat material

Primärvård bäst för säker sjukvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev