Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt sjuksköterskestudenterna få göra empiriska studier”

Publicerad: 20 juli 2015, 05:50


Ämnen i artikeln:

Evidensbaserad vård

I fjol kom resultatet av Universitetskanslersämbetets, UKÄ, utvärdering av sjuksköterskeutbildningen i Sverige. Kritiken handlade om det självständiga arbetet där det främsta problemet var bristen på teorianknytning. Vi vill lyfta ett annat problem, nämligen examensarbetets form.

Litteraturstudier är den dominerande formen för ett examensarbete inom svensk sjuksköterskeutbildning. Studenter ser det som ett nödvändigt ont som måste genomlidas, de färdiga uppsatserna blir oftast hylliggare och resultaten kommer sällan till användning i klinik. Men – litteraturstudiernas hegemoni kan omöjligen vara en naturlag. Vi vill peka på problemen med litteraturstudier som examensarbete och argumentera för småskaliga empiriska studier som ett uppfriskande, mer användbart alternativ.

Att göra en litteraturstudie är ingen enkel sak. Till att börja med bör urvalet av litteraturen ske systematiskt – att sluta sökningen vid det minimiantal artiklar lärosätet kräver, kan knappast kallas systematiskt. Nästa steg är en kritisk granskning av artiklarnas kvalitet. Studenterna ska förstå om metoden, kvalitativ eller kvantitativ, har tillämpats på ett tillförlitligt sätt och med hög eller låg kvalitet. Att sammanställa resultaten kräver också avancerade kunskaper. Detta är alltså ett komplext arbete som kräver djupgående kunskaper jämfört med vad man får i en fem veckors metodkurs på kandidatnivå. Dagens examensarbeten får oftast ett lågt vetenskapligt evidensvärde och minimal klinisk nytta.

Två av kärnkompetenserna för framtidens sjuksköterskor är evidensbaserad vård och förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. Litteraturstudien hör tätt ihop med evidensbaserad vård. Men förbättringsarbeten och kvalitetsutveckling är minst lika viktigt – låt oss lägga krutet där i stället. Vi föreslår att småskaliga empiriska studier vore värdiga ersättare till litteraturstudierna. En vanlig invändning är att empiriska studier kräver etikprövning – men för examensarbeten är en etisk granskning lokalt på lärosätet tillräckligt, så etikprövningsnämnden behöver inte besväras. Ute i den kliniska vardagen finns obesvarade forskningsfrågor som ingen riktigt har tid att ta sig an, men där vetgiriga sjuksköterskestudenter skulle kunna göra skillnad. Till exempel: Vilken information får föräldrar till barn med astma på avdelningen? Hur ser måltidssituationen ut på äldreboendet? Det finns många omvårdnadsfenomen som kritiskt kan studeras inom ramen för ett examensarbete. Studenterna får öva vetenskapligt arbetssätt och avdelningen där studien gjorts får direkt nytta av resultatet.

Vi är övertygade om att studenterna skulle uppleva småskaliga empiriska studier som betydligt mer meningsfulla än litteraturstudier och de skulle bli väl förberedda på att driva kliniska förbättringsarbeten när de är färdiga sjuksköterskor. Låt oss ge dem en god grund för att leva upp till kraven i kärnkompetenserna!

Ämnen i artikeln:

Evidensbaserad vård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev