tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt sjukvårdsregionerna bli vårdens bas”

Publicerad: 8 oktober 2018, 05:00

Stig Nyman, landstingsråd för Krist­demokraterna i Stockholms läns landsting i sammanlagt 19 år under perioden 1991 till 2014, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 1999 till 2002. Foto: Christin Philipson

Sjukvårdsregionerna kan bli basen för framtidens hälso- och sjukvård. Det skriver Stig Nyman, fd landstingsråd, i ett öppet brev till tillträdande riksdag och regering.

Ämnen i artikeln:

Vård- och omsorgsanalysSocialstyrelsenLäkemedelsverketTLVE-hälsomyndighetenFolkhälsomyndighetenRegion UppsalaLandstinget SörmlandRegion ÖstergötlandRegion Jönköpings länRegion KronobergLandstinget i Kalmar länRegion GotlandLandstinget BlekingeRegion SkåneRegion HallandVästra GötalandsregionenLandstinget i VärmlandRegion Örebro LänRegion VästmanlandLandstinget DalarnaRegion GävleborgRegion VästernorrlandRegion Jämtland HärjedalenVästerbottens läns landstingRegion NorrbottenIvo

Svensk hälso- och sjukvård ger i allt väsentligt goda vårdresultat. Men långa och medicinskt omotiverade väntetider, svårigheter i rekrytering av legitimerade medarbetare, ojämlikt fördelad specialistvård, brister i långsiktighet i fråga om finansiering, forskning och utveckling är några angelägna skäl, som motiverar en genomgripande reform.

För att politikernas drömmar om en fungerande primärvård i hela landet ska kunna uppfyllas och om jämlik hälsa och trygg vård av våra äldre någonsin ska kunna uppnås, så krävs helt andra verksamhetsförutsättningar än dagens. Med bevarande av 21 landsting och regioner som sjukvårdshuvudmän går utvecklingen alldeles för långsamt och kostar alldeles för mycket pengar.

Det duger inte med en politisk tävlan om vilket parti som satsar mest på primärvården eller duttandet med statsbidrag när ”kriser” aviseras.

Vill man mena något seriöst med mål som ”jämlik hälso- och sjukvård” och ”jämlik hälsa” så behöver vår nuvarande sjukvårdsorganisation reformeras i grunden.

Huvudmannaskapet bör renodlas till en sjukvårdshuvudman:

Statens inflytande är tämligen omfattande och ingripande i dagens system, men behöver renodlas. Bland de statliga myndigheter och institutioner som har viktiga uppgifter finner vi Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Vårdanalys, Läke­medelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten, samt universiteten.

Sjukvårdsregionerna kan bli basen för framtidens hälso- och sjukvård genom att följande förslag införs:

• Ett nytt hälsodepartement inrättas. Nuvarande socialdepartementet lämnar ansvaret för Systembolaget till näringsdepartementet och ansvaret för pensionerna till arbetsmarknadsdepartementet eller annat lämpligt departement.

• Det nya Hälsodepartementet ansvarar samlat för hälso- och sjukvården och för alla vård­utbildningarna samt forskning och utveckling inom medicin och det sociala området. Dessa ansvarsområden lyfts över från utbildningsdepartementet.

• Det finns sex sjukvårdsregioner. Dessa kan på ett naturligt sätt utgöra basen för framtidens hälso- och sjukvårdsorganisation. Varje sjukvårdsregion innehåller var sitt universitetssjukhus.

• I var och en av de sex sjukvårdsregionerna etableras en statlig hälsomyndighet, som har pengarna och beslutskraften; staten finansierar och utfärdar regleringsbrev, liknande det som i dag gäller för statliga myndigheter.

• De landstingsägda och landstingsdrivna sjukhusen, geriatrik, psykiatri och primärvården behöver drivas i en ny form, förslagsvis som statligt ägda aktiebolag med rätt till myndighetsutövning. Dessa aktiebolag ansvarar samlat för sjukhusvård samt för geriatrik, psykiatri och primärvård inom ett område som motsvarar dagens sjukvårdsregioner. Primärvården kan då bli en vital del av vårdutförandet och inte en verksamhet i ett konkurrerande ”stuprör”.

STIG NYMAN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev