Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt specialister jobba på flera ställen samtidigt

Publicerad: 3 mars 2009, 15:25

Att läkare får dela tiden mellan primärvård och sjukhus skulle gynna patienten, anser Åke Reimer.


I Region Skåne förväntas Hälsoval Skåne locka in de privata allmänläkarna i vårdenheter. Den sjuka skåningen ska anlita vårdenheten, och vill han/hon komma till en specialist så diskuterar man specialisten som vårdenhetens underleverantör. De ekonomiska formerna för detta är ännu oklara.

I skåne finns över 350 privata vård­givare, varav drygt 180 är specia­lister i allmänmedicin. Av dessa arbetar 68 enligt nationell taxa. Av  organspecialisterna  är cirka 120 så kallade taxeläkare. Dessa taxeläkare har en ersättningsform som medger god insyn i hur arbetet fördelas på normalbesök och särskilda åtgärder. Därtill finns det ekonomiska tak som ger finansiären full kostnadskontroll. Ett 20-tal specialister är sannolikt beredda att utnyttja möjligheten till ersättningsetablering. Det kan bli ett välkommet tillskott och en förnyelse i det skånska vårdlandskapet.

Skånes beslut om hälsoval togs inte utan protester. Vänsterpartiet ville återremittera hälsovalsbeslutet då ekonomin var ofullständigt utredd. Läkarförbundet yttrade att man kanske skulle pröva hälso­valsmodellen i mindre skala. Man föreslog ett litet pilotförsök i en del av Skåne. Man befarade också att hälsovalet kommer att bana väg för vårdbolagen och radera ut den småskaliga vården.

Huvudmotivet bakom hälsovalsbrådskan är den dåliga tillgängligheten i primärvården i Skåne. Jag tror att modellen riskerar bli ett hot mot kvalitet och patientsäkerhet om inte läkarnas grundutbildning och allmänläkarnas ST-utbildning får rejäla resurstillskott.

Kombinationstjänster, är det framtidens melodi som ett sätt att öka tillgängligheten på specialister inom primärvården? Inom öron-, näs- och halsspecialiteten finns i Skåne cirka 110 offentliganställda läkare och 14 privata entreprenörer.

Optimal kontinuitet skulle kunna uppnås om samme doktor fick möjlighet att arbeta både i öppen specialistvård och på sjukhus. Verksamhetschefer bör få mandat att på deltid  släppa  sina läkare till specialistmottagningar utanför sjukhuset, och ge dem möjlighet att arbeta under entreprenörens villkor. Detta ger möjligheten till sammanhållna vårdkedjor och ökar allmänhetens tillgång till erfarna specialister.

Resonemanget bör vara tillämpligt för ett flertal specialiteter. Det kan bli kombinationstjänster där  deltidsentreprenören  inte konkurrerar med sjukhuskliniken utan effektiviserar dess arbete.

En förutsättning för en sådan utveckling är dock att ersättningsnivåerna för åtgärder på  privatmottagningen  medger lön, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som är konkurrenskraftiga med sjukhusläkartjänsterna. Så är det inte i dag! Den nationella taxan ger för låga ersättningar, men den kan som ersättningsform förbättras och utvecklas. Ett önskemål är att specialistföreningarna medverkar, så att arbetsmetoder och ersättningsformer förankras i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hälsoval skånes färdriktning bör bli föremål för en kontinuerlig och öppen debatt i fortsättningen. Sjukvårdspolitiker och tjänstemän måste bredda sin kontaktyta med vårdens utövare. Organisationsmodeller med toppstyrning från regionstyrelse, regiondirektör och  nedåt  borde synas och omprövas innan ordergivningen går ut över patientomhändertagandet. Vi  producerar  tjänster, inte bilar! Kulturkollisionen mellan att bedriva sjukvård och styra sjukvård är uppenbar. Jag hade nyligen förmånen att bevista den av utvecklingscentrum i Region Skåne arrangerade konferensen Granne med kaos. Det känns ibland som om den konferensen kom vid precis rätt tillfälle.

Åke Reimer

Åke Reimer
är läkare och ordförande i Skånes privatläkarförening.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev