lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt unga välja det p-medel som passar dem bäst”

Publicerad: 26 april 2013, 07:55

REPLIK Merkostnaden för att subventionera alla preparat är liten. Mot bakgrund av det verkar det rimligt att landstingen ger unga kvinnor möjlighet att välja det preparat som passar henne bäst.


I en debattartikel nyligen argumenterar ordförandena för ett antal läkemedelskommittéer för att en nationell subvention av preventivmedel till unga bara ska inkludera preparat inom läkemedelsförmånen.

Vissa landsting ersätter i dag samtliga preventivmedel för unga, även preparat utanför förmånen. Artikelförfattarna hävdar att läkemedelsbolagen utnyttjat detta genom att placera sina preparat utanför förmånen för att kunna upprätthålla höga priser och sedan låta landstingen stå för den ökade kostnaden.

Detta är en missvisande bild och vi vill gärna bidra till en större förståelse i frågan.

Till att börja med så finns en betydande priskänslighet även utanför förmånen. Landstingens subventioner riktar sig till unga, men merparten av förskrivningen sker till kvinnor äldre än 25 år. Om bolagen skulle sätta ett för högt pris skulle dessa kvinnor välja alternativ från konkurrenterna.

Åtminstone för Bayers del stämmer heller inte påståendena om höjda priser. Vi har hittills inte höjt priset på något preventivmedel utanför förmånen efter att subvention har införts. För preparatet Neovletta sänkte vi tvärtom priset efter att generika introducerats och beviljats förmån, för att därigenom kunna upprätthålla en fortsatt förskrivning.

De preparat som ingår i läkemedelsförmånen i dag är gamla, de flesta introducerades på sjuttiotalet. Sedan dess har det bland annat tillkommit flera långtidsverkande preparat, som p-stav och hormonspiral.

Bayer har ingen vilja att undanta nya preparat från förmånen, tvärtom. Men merparten av de preparat som ingår i förmånen i dag inkluderades innan både TLV och Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) fanns, och bedömningsgrunderna var då helt annorlunda. Vår egen erfarenhet visar att det idag tyvärr ofta är givet på förhand att en ansökan kommer att få avslag. Vi välkomnar därför att artikelförfattarna öppnar upp för en omprövning av TLV:s bedömningskriterier för preventivmedel.

När det gäller utformningen av landstingens subvention bör målet vara att ge unga kvinnor en så god prevention som möjligt, oavsett deras ekonomiska förutsättningar.

I det avseendet är det en stor begränsning av bara erbjuda ett fåtal preparat. Kvinnor reagerar mycket olika på hormonella preventivmedel. Det som fungerar utmärkt för någon kan ge biverkningar för en annan och därför behövs en bredd av preparat. Erfarenheten från professionen visar också tydligt att kvinnor som inte hittar ett preparat som passar dem ofta slutar ta sina tabletter och därmed riskerar att bli oönskat gravida.

Sverige har den högsta frekvensen av aborter bland unga i Europa. Detta är en utmaning som vissa landsting har valt att bemöta bland annat genom att låta unga kvinnor själva välja vilka preventivmedelspreparat de upplever passar bäst, och ersätta kostnaden.

Det verkar ha varit en framgångsrik strategi. Abortfrekvensen varierar mellan landstingen och det finns säkert flera förklaringar, men sammantaget är abortfrekvensen tydligt lägre i gruppen av landsting som ersätter alla preparat, jämfört med dem som bara ersätter preparat inom förmånen.

Frågan är ytterst hur stor den prisökning kommittéordförandena varnar för egentligen skulle bli. Preventivmedel är generellt billiga läkemedel, även de allra dyraste ligger på en årskostnad under 1200 kronor.

De landsting som i dag ersätter alla preparat har en preventivmedelskostnad per kvinna inom subventionen som är knappt två kronor högre per vecka, jämfört med dem som bara ersätter inom förmånen. Samtidigt har dessa landsting färre aborter, och lägre kostnader för att genomföra dessa.

Merkostnaden för att subventionera alla preparat är alltså liten. Mot bakgrund av det verkar det rimligt att landstingen utgår från behoven hos de unga kvinnorna, och ger var och en av dem möjligheten att välja det preparat som passar henne bäst.

Relaterat material

”Besluta om en nationell ungdomssubvention av p-medel"

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev