Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt vårdens chefer vara chefer”

Publicerad: 6 maj 2019, 05:00

”Allt fler chefer kroknar under ökande krav, allt mer administration och minskande stöd från supportfunktioner. Enligt en färsk undersökning anser sju av tio chefer i offentlig sektor att de administrativa arbetsuppgifterna ökar”, skriver debattören Jenny Wibacke.

Vården behöver inga fler rapporter. Vården behöver chefer som fungerar som chefer, skriver Jenny Wibacke, ordförande för Ledarna inom vård och omsorg.


Chefer i kommuner och regioner vill och ska ta ansvar för leveransen av vård till sjuka och gamla. Ett gott ledarskap bidrar till verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Bra chefer minskar också personalomsättningen. Allt mer angeläget i svensk hälso- och sjukvård där akut personalbrist råder.

Det förutsätter dock att chefer har rimliga förutsättningar att leda och utföra sitt chefsuppdrag. Alltför många larmrapporter tyder på att här finns stora brister.

Under 2015 till 2017 inspekterade Arbetsmiljöverket 113 vårdarbetsgivare. 99 procent fick krav på sig: första linjens chefer hade för stor arbetsbörda.

2017 presenterade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en kartläggning av de utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter.  Den visade att det finns brister i chefernas grundläggande förutsättningar, till exempel det administrativa stöd chefer har. Baserat på kartläggningen rekommenderade myndigheten de ansvariga att skapa långsiktiga förutsättningar för ett starkt och närvarande ledarskap, till exempel förbättrade stödstrukturer för chefer.

I sitt huvudbetänkande från 2018 rekommenderar den av regeringen tillsatta Tillitsdelegationen att kommuner och landsting ”säkerställer att de så kallade stödfunktionerna utgör en integrerad del av verksamheten.” Man uppmanar de ansvariga att anställa administratörer alternativt automatisera administrativa arbetsuppgifter för att skapa tid och handlingsutrymme för medarbetarna att ägna sig åt kärnuppgifter. ”Säkerställ att chefer ges förutsättningar och utrymme att utöva sitt yrke som chefer” skriver författarna.

Trots att rapport efter rapport påvisar allvarliga brister i chefernas förutsättningar att ta ansvar för en god vård sker ingen förbättring. Istället kroknar allt fler chefer under ökande krav, allt mer administration och minskande stöd från supportfunktioner. En del väljer till och med att sluta som chefer.

Enligt en färsk undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Ledarna, Novus chefsbarometer 2019, anser sju av tio chefer i offentlig sektor att de administrativa arbetsuppgifterna ökar. Bara 6 procent av cheferna svarar att den administrativa bördan minskat.

När det gäller det organisatoriska stödet svarar bara en fjärdedel av cheferna att det har ökat. Fyra av tio säger att det minskat, resten att stödet är oförändrat.

Dessa siffror ska ses mot bakgrund av att samma chefer uppger att kraven i arbetet samtidigt ökar. 65 procent uppger att de kvantitativa kraven har ökat och 64 procent att de kvalitativa kraven ökat.

75 procent av cheferna i offentlig sektor uppger att de åtminstone någon gång det senaste året övervägt att lämna sitt uppdrag som chef. Ungefär en fjärdedel att de varje månad överväger att lämna. De främsta skälen är arbetsbelastning, dåligt ledarskap och otydlighet.

Branschföreningen Ledarna inom vård och omsorg består av 8 000 chefer. Vi uppmanar beslutsfattare i kommun och regioner att verkställa den förändring som tillräckligt många rapporter pekar så tydligt på: säkerställ att cheferna har möjlighet att utöva sitt yrke som chefer.

Vården har aldrig någonsin behövt sina chefer så mycket som just nu. Chefer som kan rekrytera, leda, utveckla och behålla medarbetare. Med förmåga att leda hälso- och sjukvård in i en ny framtid där teknisk utveckling ska bidra till att lösa demografins stora utmaningar.

Vården behöver inga fler rapporter. Vården behöver chefer som fungerar som chefer.

JENNY WIBACKE

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev