Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt yngre läkare operera under coronapandemin”

Publicerad: 12 juni 2020, 11:09

Madeleine Liljegren, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

Foto: Tomas Melin

Vi har fått höra hur ST-läkare i flera regioner får stå åt sidan när operationer genomförs, skriver Madeleine Liljegren, ordförande för Sylf.


Coronapandemin har vården i ett hårt grepp. Personalens semester skjuts upp, nästan 50 000 operationer är inställda och vårdskulden växer för varje dag som går. Samtidigt hindras unga läkare från att till fullo bidra i pandemin. Det gör att de inte kommer vidare i sin specialistutbildning, att möjlighet till viktig erfarenhet förloras och att trycket på specialistläkare blir större. Detta drabbar patienterna och vårdens kvalitet.

För att bli specialistläkare behövs studier vid universitet, allmäntjänstgöring och därefter specialisttjänstgöring, ST. Det tar minst tolv år att bli specialistläkare. Genomsnittsåldern för när läkaren blir färdig specialist är i dag 42 år i Sverige, en internationellt sett hög siffra.

För att bli en skicklig kirurg, ortoped eller gynekolog krävs många timmar i en operationssal innan man lärt sig hantverket. I början med tät handledning och med tiden allt mer självständigt arbete. Under coronapandemin har läkare omplacerats från sina ordinarie arbetsplatser för att täcka upp där de behövs som mest. Många kollegor har snabbutbildats i exempelvis intensiv- och akutsjukvård och den snabba omställningen som har skett är både imponerande och på många sätt nödvändig. Inom opererande specialiteter är omställningen mycket tydlig; nästan 50 000 operationer har ställts in.

Men vi har nu fått höra hur ST-läkare i flera regioner får stå åt sidan när operationer faktiskt genomförs. Motiven till detta sägs vara brist på skyddsutrustning och att specialistläkare opererar snabbare än ST-läkare. Besluten togs i det akuta inledningsskedet då det förelåg en rädsla för brist på skyddsutrustning. I dag är situationen annorlunda, men läkarnas utbildning sätts ändå på paus på obestämd framtid. Det är att göra Sveriges patienter en björntjänst. ST-läkarna behöver fortsätta bidra och utvecklas i operationssalen, även under coronapandemin.

För det första lider 19 av 21 regioner brist på specialistläkare i dag, enligt Socialstyrelsen. Hela 31 procent av dagens specialistläkare är dessutom 60 år eller äldre. Det börjar bli bråttom om de unga läkarna ska hinna läras upp av de seniora kollegorna. ST-läkarna behöver sin kirurgiska träning för att så småningom självständigt kunna hjälpa patienterna. Ju mer träning ST-läkaren får, desto snabbare uppnås självständighet.

För det andra är detta en arbetsmiljöfråga för specialistläkarna. Det är inte rimligt att enbart specialistläkare ska operera och ST-läkare enbart ska bemanna vårdavdelningar och akutmottagningar. Det är helt nödvändigt att specialistläkaren får möjlighet till vila och återhämtning i anslutning till avslutad operation, inte minst när operationen sker akut nattetid. Här bör ST-läkare hjälpa till och operera. Specialistläkarna ska självklart handleda ST-läkarna och finnas till hands vid behov.

För det tredje fortsätter befolkningen att drabbas av höftfrakturer, gynekologisk cancer och bråck, även när ett världsomfattande virus härjar. Dessa tillstånd kräver givetvis operation och vi kan inte vänta med operationerna hur länge som helst. Det leder enbart till ökat lidande och risk för död. Vi måste snabbt se till att stärka hela vårdkedjan för att komma i kapp – och där är ST-läkarna avgörande.

■ Se till att ST-läkarnas utbildning inte sätts på paus. Låt ST-läkarna ha sedvanligt eget ansvar i operationssalen.
■ Värna handledar-gesällrelationen mellan specialistläkare och ST-läkare, för mest effektiv kunskapsöverföring.
■ Låt specialistläkare fokusera på mer komplicerade kirurgiska fall och handledning, inte rutinoperationer.

Vårdskulden som nu byggs upp är svindlande och svår att överblicka. Alla behöver vi hjälpas åt, såväl ST-läkare som specialistläkare. Låt ST-läkare få operera, även under coronapandemin. Allt annat är ett svek mot Sveriges patienter.

MADELEINE LILJEGREN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev