Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt yngre läkare vara med och leda vården!”

Publicerad: 17 december 2015, 06:00

Madeleine Liljegren, ordförande, Sylf Stockholm

Foto: Josefine Corin Stig

Vi måste våga tänka om när det gäller ledarskapet i dagens sjukvård, skriver Sylf Stockholms ordförande Madeleine Liljegren.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Den medicinska utvecklingen går framåt snabbare än någonsin. Sveriges patienter är mer delaktiga i sin egen vård än tidigare och det ställer högre krav på medicinsk kompetens och tillgänglighet. För att kunna matcha denna utveckling krävs ett mediciniskt ledarskap i utvecklingens framkant.

Stockholm läns landsting, SLL, satsar just nu stort på sjukvård, för att kunna möta utmaningen med den växande befolkningens framtida vårdbehov och förväntningar. Projektet ”Framtidens hälso- och sjukvård”, en jättesatsning på 42 miljarder där bland annat det toppmoderna sjukhuset Nya Karolinska ingår, fokuserar på upprustande och utbyggnad av stockholmssjukhusen och särskilda satsningar görs inom geriatrik, psykiatri och allmänmedicin och en patientnära forskning. Allt detta är bra men SLL kan inte enbart satsa på fina byggnader och avancerad medicinsk utrustning, SLL behöver ett lika avancerat medicinskt ledarskap för att även fortsättningsvis ligga i utvecklingens framkant.

Läkare är den yrkeskategori i sjukvården som har den högsta medicinska kompetensen och är därför lämpligast att fatta de beslut som krävs för att föra den svenska hälso- och sjukvården in i framtiden. Ständigt med medicinska överväganden som grund för styrning och utveckling.

En ny generation läkare står redo att ta ett ledaransvar. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, kan visa i återkommande medlemsundersökningar att intresset för att verka som chef i sjukvården är stort. Tyvärr så avtar intresset ju längre upp man kommer i sin karriär som läkare.  I samma undersökning kan vi även se att de svarandes självuppskattade möjlighet att bli chef avtar med tiden.

SLL har hamnat på efterkälken när det gäller modernt ledarskap i hälso- och sjukvården. SLL har inte lyckats att fånga upp det intresse för chefskap som redan finns och möjligheterna för yngre läkare att ta sig an ledningsuppdrag i SLL i dag lyser med sin frånvaro.

Det finns dock goda exempel ute i landet där man satsat på ledarskap bland yngre läkare, så kallade ledarskaps-ST-program. En påbyggnadsutbildning till läkarens vanliga specialistutbildning, där hen får fördjupa sig i bland annat management, ledarskap, ekonomi och även praktisera som chef. Region Skåne, Västra Götaland och Västerbotten är alla landsting som insett värdet av att säkra det framtida behovet av chefer som är läkare.

Det innebär stora möjligheter för landstingen att tidigt utbilda sina anställda läkare till att verka som chefer i den egna organisationen. När många landsting, däribland SLL, brottas med skenande konsultkostnader och personalflykt är ledarskaps-ST ett alternativ. Med fler läkare som chefer skulle en, för läkare, mer attraktiv arbetsmiljö kunna skapas och detta skulle sannolikt göra att fler läkare skulle välja att stanna i landstinget i stället för att gå till privata vårdgivare eller jobba som hyrläkare.

För att stockholmsregionen ska ligga i framkant även i framtiden behöver vi satsa på ett medicinskt kompetent ledarskap i världsklass. Att inrätta ett regionalt ledarskaps-ST-program i SLL är en mycket bra början.

Enligt den färska studien ”Morgondagens ledare” från Kairos Future ser 80-talister chefsjobbet som en livslång karriär, där många kan tänka sig att stanna i chefsposition arbetslivet ut. Studien konstaterar att det här finns stora möjligheter för företag och organisationer att arbeta långsiktigt med personalutveckling och att hitta unga anställda som vill arbeta som chefer under lång tid framöver.

Stockholms yngre läkare är motiverade och beredda att ta ansvar i Framtidens hälso- och sjukvård. Med hjälp av läkares expertis kan patienternas, sjukvårdens och forskningens behov tillgodoses på bästa sätt. Våga satsa på morgondagens ledare i sjukvården!

MADELEINE LILJEGREN

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev