Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ledningen försöker att skada förtroendet för mig

Publicerad: 2 februari 2011, 12:27

Arbetsgivaren försöker undergräva förtroendet för mig och har inte förstått sin egen roll för att skapa en patientsäker miljö, skriver Thomas Zilling, huvudskyddsombud vid Hallands sjukhus Varberg.


I Dagens Medicin nr 4/11 utpekar sjukhusdirektör Anders Dybjer mig i egenskap av huvudskyddsombud som direkt orsak till dagens konflikt vid akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg. Som huvudskyddsombud och ordförande i Sjukhusläkarföre­ningen vill jag ge vår bild av det inträffade.

Det goda teamarbetet har ersatts av en  anmälarkultur  där dialog ersatts av avvikelse­rapporter riktade mot läkarna. Dessa brister i kommunikationen är i grunden ett ledningsproblem.

Enligt Socialstyrelsen ska av­vikelserapporter inom sjukvården betraktas i ett systemperspektiv. Från Socialstyrelsens hemsida:

Det betyder att man utgår från att det är brister i organisationen som i de allra flesta fall är den grundläggande orsaken. Med ett systemperspektiv lägger man inte skulden för en händelse på den enskilda individen utan på organisationens sätt att fungera.

Systemperspektivet har saknats helt när sjukhusledningen hanterat de aktuella avvikelserapporterna. I stället har enskilda läkare inkallats till förhör samt skuldbelagts i lokala medier och inför kolleger. Detta har skett under sådana former att läkarna varit i svår kris. Syndabockstänkandet motverkar direkt syftet att förbättra patientsäkerheten.

Vi ställer oss även frågande till om de två aktuella ärendena faller under anmälningsskyldigheten enligt lex Maria. Inget tyder på att de aktuella patienterna  drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom , vilket är kriteriet för anmälan enligt lex Maria, 1 §.

Det är mycket anmärkningsvärt, men talande för det repressiva tankesätt som råder, att arbets­givaren nu genom angrepp på mig som person försöker undergräva en facklig förtroendemans uppdrag. Ett uppdrag som innebär att stödja kollegor, vars psyko­sociala arbetsmiljö varit katastrofal.

Att nu även hota med repressalier mot de läkare som på grund av sjukdom inte kunde fullgöra sina arbetsuppgifter under krisläget visar hur lite arbetsgivaren förstått när det gäller sin egen roll för att skapa en patientsäker miljö.

Thomas Zilling,
 huvudskyddsombud vid Hallands sjukhus Varberg och tillförordnad ordförande i Sjukhusläkarföreningen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev