Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Leveranskrisen tydliggör systemfel i synen på upphandling”

Publicerad: 30 oktober 2019, 12:59

Foto: Tyler Olson

Upphandlingen av sjukvårdsmaterial visar på en farlig övertro på att beställaren genom avtal och viten kan trygga genomförandet, skriver två debattörer.


Upphandlingen av sjukvårdsmaterial, där sjukhus fått ställa in operationer i brist på material, är exempel på ett misslyckande som fått stor uppmärksamhet. Men det finns många andra stora som små upphandlingar som misslyckats utan att ha fått denna uppmärksamhet.

Mörkertalet är stort eftersom det ofta är väldigt svårt för den som inte har professionell insikt i den aktuella verksamheten och branschen att förstå vad beställaren skulle kunna ha fått med en annan upphandlingsstrategi.

När uppståndelsen och mediadrevet lagt sig kring upphandlingen av sjukvårdsmaterial är det hög tid att fundera på om detta och andra misslyckanden beror på ett systemfel i synen på offentlig upphandling. I samband med att vi arbetat med vår bok Vägar till den goda affären: Upphandling är mer än LOU, har vi tillsammans reflekterat kring dessa frågor.

I den aktuella upphandlingen av sjukvårdsmaterial kommenterar ordförande i varuförsörjningsnämnden i Svenska Dagbladet den 22 oktober 2019 det han förmodligen lärt sig av sina tjänstemän: Man har förhållit sig till den lagstiftning som finns och man hade inte något annat val. Men det finns fler val än man tror, om man inte låter sig från början begränsas av alla juridiska hinder och blir juridikens fånge. För att hitta en för den aktuella upphandlingen optimal upphandlingsstrategi som leder till säkra leveranser, bra anbudspriser och utveckling är det nödvändigt att börja i en annan ända. Vilken strategi är optimal för de verksamheter som ska betjänas av upphandlingen? Först därefter så är det dags att försöka hitta en juridisk paketering som ligger inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU. Om det visar sig att LOU förhindrar en rationell upphandlingsstrategi för till exempel sjukvårdsmaterial är det viktigt att tydliggöra att det är fel på LOU och de bakomliggande EU-direktiven och inte på upphandlingsstrategin. Annars kan det aldrig bli en förändring!

Upphandlingen av sjukvårdsmaterial visar också på en farlig övertro på att beställaren genom avtal och viten kan trygga genomförandet. Det perfekta detaljerade avtalet som fullt ut garanterar en väl fungerande leverans är en utopi vid komplicerade upphandlingar. Valet av en kompetent och seriös leverantör med tillräckliga resurser samt ett bra samarbete mellan beställare och leverantör är lika viktigt som avtalstexten.

I Dagens Medicin nr 43-44/19 föreslår en majoritet politiker att upphandlingslagen ska ses över. Civilministern hänvisar i sitt svar till mera avtalsuppföljning och upphandlingsmyndighetens kunskap. Avtalsuppföljning är den senaste ”trollformeln” som framförs i olika sammanhang. Den bottnar i samma övertro på det perfekta avtalet. Ska den vara meningsfull krävs dessutom att den görs av någon som förstår den verksamhet som ska betjänas av upphandlingen och inte främst av jurister eller upphandlingsexperter.

En utveckling kräver i första hand inte mera juridik och allmänna myndighetsråd utan upphandlingsstrategier som är förankrade i de aktuella verksamheterna. Ett hinder är den kultur som gör att den tjänsteman som gör en friare tolkning av LOU och försöker tillvarata skattebetalarnas intressen genom upphandlingsstrategier som syftar till långsiktiga samarbeten riskerar att ”straffas” i stället för att uppmuntras. Det är då bättre att vara försiktig och i alla lägen hålla juridiken hårt i handen. Det är ändå så få som förstår om en upphandling varit lyckad eller om den kunnat göras på ett för skattebetalarna bättre sätt. Det är bara tydliga misslyckande som uppmärksammas.

Sällan eller aldrig utvärderas om alternativa konkurrensmodeller skulle kunnat ge ett annat resultat. Men för att göra en sådan utvärdering måste man ha en god uppfattning om hur konkurrens fungerar både i teorin och praktiken. Ekonomisk teori skiljer mellan statisk konkurrens och dynamisk konkurrens som bland annat handlar om långsiktiga samarbeten med professionella och seriösa leverantörer som kontinuerligt förbättrar sin verksamhet och säljer produkter och tjänster till rimliga priser. Här finns en stor utvecklingspotential vid offentlig upphandling!

HANS LIND, JOHN SANDBLAD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev