Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lif ger en missvisande bild av tillgången till läkemedel”

Den bild Lif målar upp saknar koppling till hur det fungerar för patienter i Sverige, skriver debattörer från bland annat TLV och NT-rådet. UPPDATERAD.
(1 kommentar)

Publicerad: 6 juli 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Brita Winsa, Jonas Claesson, Gerd Lärfars, Agneta Karlsson.

Foto: Malin Grönborg, Lars-Göran Jansson, Petra Hedbom, Jann Lipka


Ämnen i artikeln:

LifTLVNT-rådetRegion VästerbottenRegion Örebro LänLäkemedel

Endast sex av tio europeiskt godkända läkemedel är tillgängliga för patienter i Sverige. Sverige hamnar under genomsnittet i EU när det gäller patienters tillgång till nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Det menar Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, som mycket aktivt för fram detta i sin kommunikation. 

Vi menar att den bild Lif målar upp är missvisande och saknar koppling till hur det fungerar för patienter i Sverige. Bilden är formulerad utifrån ett företagsperspektiv och utgår endast från vilka läkemedel som erhållit bejakande beslut inom ramen för ersättningssystemet för läkemedel i Sverige. 

Läs mer: Regler om läkemedelsinformation lättas upp 

Den europeiska branschföreningen för läkemedelsföretagen, EFPIA, sammanställer årligen den så kallade WAIT-rapporten, som bygger på den statistik som de lokala branschföreningarna anser vara relevant för att beskriva patienters tillgång till läkemedel i respektive land. EFPIA poängterar att sammanställningen inte redovisar hälso- och sjukvårdens upptag eller faktiska läkemedelsanvändning och att jämförelse mellan länder kan vara problematisk, med hänvisning till att olika underliggande mått på tillgänglighet har använts för olika länder samt att systemen för läkemedel skiljer sig i Europa. Vi vill därför lyfta några viktiga aspekter från den svenska kontexten som är av betydelse för den faktiska tillgängligheten till läkemedel för patienter i Sverige. 

I Sverige är alla godkända läkemedel tillåtna att användas i behandling av patienter när det är medicinskt motiverat, oavsett om de är subventionerade eller inte. Men alla godkända läkemedel tillhandahålls inte av företagen i alla länder och inte heller samtidigt. Det stora flertalet läkemedel i Sverige är antingen subventionerade eller köps in i varje enskild region. Regionernas undantagshantering möjliggör dessutom individuell subvention. Men patienter får även läkemedel genom regionerna via licensförskrivning, extempore och sjukhusundantag. Det finns även möjlighet att importera godkända läkemedel som företagen inte tillhandahåller i Sverige. Således är dimensionen av tillgängligheten till läkemedel i Sverige betydligt större än vad Lif menar – och utgår ifrån den enskilda patientens behov.

I Sverige baseras rätten till hälso- och sjukvård och möjligheten att få läkemedelsbehandling inte på patienters ekonomiska förutsättningar, utan på det medicinska behovet. Detta är positivt jämfört med många andra länder i Europa, där privata försäkringar många gånger avgör vem som får tillgång till olika typer av behandling. Det innebär alltså att begreppet ”tillgänglighet till läkemedel” i vissa länder inte omfattar alla patienter i ett land.

Förväntningen på att alla nya godkända läkemedel oavkortat ska nå patienten är inte rimlig och eftersträvansvärd. I Sverige utgår vi från värdebaserad prissättning. De nya läkemedel som bedöms ha en god effekt i relation till vad de kostar, relativt andra behandlingar, är de läkemedel som svensk hälso- och sjukvård premierar. Det innebär att läkemedel som inte kan leverera på det i större utsträckning kommer att prioriteras bort. Är företagens priser för höga i relation till den effekt deras läkemedel ger, blir tillgängligheten för patienterna lägre. Ett nytt läkemedel behöver inte heller vara bättre än ett redan befintligt läkemedel för att bli godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som bedömer vilken nytta ett läkemedel har i relation till riskerna.

Vi är medvetna om att Sverige behöver förstärka förutsättningarna för tillgängliggörande – hela vägen fram till patient – framför allt givet utvecklingen av nya terapier för sällsynta och svåra sjukdomar. Det senaste året har vi också tagit kliv i den riktningen; utveckling av metoder för bättre hälsoekonomiska bedömningar, mer flexibla betalningsmodeller och avtalskonstruktioner samt stärkt samverkan regionalt, nationellt och internationellt. Idéer om hur Sverige kan flytta fram positionerna som life science-nation har presenterats. 

Vi har alla ett ansvar att förmedla en korrekt bild av svensk hälso- och sjukvård, inte förskönande men heller inte missvisande. Sverige är och ska fortsätta att vara ett attraktivt land för läkemedelsföretag att forska i, producera och sälja effektiva, säkra och kostnadseffektiva läkemedel. Vi hoppas därför att Lif och läkemedelsföretagen i Sverige vill vara en konstruktiv samarbetspartner på resan framåt.  

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län

Gerd Lärfars, ordförande, Rådet för nya terapier, NT-rådet

Agneta Karlsson, generaldirektör, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV

Texten är uppdaterad den 6 juli med en ny uppgift om vilken myndighet som godkänner läkemedel i detta fall.

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-07-07

Tack för viktigt och bra förtydligande!

Bo Sundqvist, Allmänläkare och Ordf LK Västerbotten

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev