Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Life science måste prioritera livskvalité för äldre”

Region Stockholm, kommuner, akademier och andra aktörer bör samarbeta för att skapa akademiska äldreboenden, skriver Karl Henriksson (KD). (1 kommentar)

Publicerad: 29 juni 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge med ansvar för vård, omsorg, digitalisering och innovation, samt ledamot i Stockholms regionfullmäktige.

Foto: Lennart Molin


Ämnen i artikeln:

ÄldreomsorgRegion Stockholm

Stockholm har ambitionen att bli en av världens ledande regioner inom life science år 2025. Ett högt uppsatt mål, men som regionen har goda förutsättningar att nå. I Stockholmsregionen finns ett smörgåsbord av aktörer inom life science-sektorn: internationellt ledande forskning, unik innovationskompetens, företag, universitet, högskolor, patientorganisationer, stiftelser samt offentliga aktörer på kommunal, regional och nationell nivå. 

Region Stockholm har tagit fram en life science-strategi för att samla alla dessa olika aktörer och intressen med ett gemensamt syfte. Ett viktigt arbete där vi i Huddinge kommun vill vara engagerade. Som kommunalråd med ansvar för vård och omsorg vill jag i det här sammanhanget särskilt lyfta fram de äldre. 

Läs mer: S i Stockholm vill ställa forskningskrav på privata vårdgivare

Den demografiska utmaningen har varit känd länge. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. En prognos från 2019 visar att antalet personer över 65 år i Region Stockholm beräknas öka med 22 procent om bara sju år. Huddingebor över 80 år uppskattas öka med 50 procent till 2029. När andelen äldre ökar i snabb takt är det viktigt att svensk life science slutar se ålderdomen som ett marginellt undantag och istället omfamnar den som det nya normala. 

Visst behövs även forskning och utveckling med inriktning på yngre grupper, men äldres behov behöver vara i fokus med tanke på var behovet av läkemedel, hjälpmedel, vård och omsorg är störst och dessutom växande. Det är avgörande för att försäkra oss om att den ökade livslängden fylls av goda år. 

Den regionala strategin är givetvis beroende av den nationella strategin, men här har regionen faktiskt möjlighet att gå före regeringen. Av de åtta rubriker som räknas upp i den nationella strategin, nämns äldreomsorg endast i en, under det kortaste stycket. Det räcker inte. 

Poängen måste vara att lösa välfärdens utmaningar. Pandemin och Coronakommissionen har gjort den saken uppenbar. En bra plats att börja på är med akademiska äldreboenden. På samma sätt som Region Stockholm har skapat akademiska vårdcentraler bör regionen, kommuner, akademier och andra aktörer samarbeta för att skapa akademiska äldreboenden där man för ihop utbildning, utveckling och forskning med äldreomsorgens vardag. 

Det behövs äldreboenden där regionen och kommunerna tar ett gemensamt ansvar för att ta fram framtidens lösningar för vården av dem med de största behoven. Man bör hämta inspiration från Stockholm Digital Care, ett femårigt EU-projekt där äldreomsorgen i bland annat Huddinge fungerade som testbädd för innovationer inom välfärdsteknik. Projektet avslutades nyligen så det är ett gyllene tillfälle för regionen att plocka upp stafettpinnen och bygga vidare på den grund som redan är lagd för att öka antalet testmiljöer, testbäddar och samverkansprojekt. 

Vi behöver forma nätverk där äldreomsorgens och äldresjukvårdens aktörer möter forskning och näringsliv, samt ta vara på de innovationspartnerskap och innovationsstödjande verksamheter som redan är etablerade. Att företag ges möjlighet att pröva sin forskning i praktiken är avgörande för att uppnå resultat. Verksamheter utanför sjukhus- och campusområden är sällsynta, så där behöver regionen arbeta för att tillgängliggöra så mycket data och lokala testmiljöer som möjligt. Från Huddinge kommuns sida vill vi gärna vara en aktiv partner i det fortsatta arbetet för att göra Stockholm till en av världens ledande life science-regioner. Jag ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med regionen. 

Karl Henriksson (KD), kommunalråd i Huddinge med ansvar för vård, omsorg, digitalisering och innovation, samt ledamot i Stockholms regionfullmäktige

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-08-01

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till återinläggning av äldre på sjukhus. Högt blodtryck är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt. Dåligt behandlad hjärtsvikt har sämre prognos än många cancerformer. 

Politiker talar ofta om cancer men inte om hjärtsvikt. Bästa sättet  att hjälpa äldre till en bättre livskvalitet är att symtomskattning ställs mot behandling vid ansökan om kommunal omsorg. 

Apotekare specialiserad på äldre är den expert som har den bästa kunskapen om den omfattande läkemedelsbehandlingen. Det finns så mycket att vinna för äldre, anhöriga, omsorgspersonal och skattebetalare. Att äldre vill och orkar bo kvar i det egna boendet är ett vinnande koncept.

Läkemedelsråd in Sweden AB

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev