torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lipödem inte längre en dold sjukdom”

Publicerad: 1 mars 2017, 06:00

Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvård, Stockholms läns landsting. Foto: Scharlotte Peppare

Jag är fast besluten att vända den negativa trenden, där kvinnosjukdomar har varit nedprioriterade, till att lyfta kvinnosjukvården högt på agendan, skriver Ella Bohlin (KD) i en replik.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingLymfödemEndometriosFetmaObesitas

Susanne Nordling (MP) och Karin Michal (MP) lyfter fram ett viktigt ämne i Dagens Medicin nr 8/17: Lipödem, som ibland kallas ”den dolda kvinnosjukdomen”. Som landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården vill jag ta tillfället i akt och redogöra för det arbete som görs för att diagnostisera och behandla denna sjukdom i Stockholms läns landsting.

För de kvinnor som drabbas­ innebär sjukdomen ett stort lidande, både fysiskt och psykiskt. Patienten har kronisk smärta i fettvävnaden och känner sig ofta missförstådd av både vård och anhöriga. Tillståndet kan misstas för fetma som går att banta bort.

Det saknades länge ett erkännande i form av en tydlig diagnos. Men nu äntligen är lipödem inte en dold sjukdom längre. Genom mer kunskap och ökad uppmärksamhet kring lipödem har ett fördjupat arbete börjat för korrekt diagnos och behandling. Patienter i Stockholms län kan i dag få behandling vid Bräcke Diakoni, men inget botemedel finns ännu.

Utan en korrekt diagnos ökar riskerna med felaktiga operationer, såsom att missta lipödem för fetma.

Utan en korrekt diagnos ökar riskerna med felaktiga operationer, såsom att missta lipödem för fetma. Ett lidande som kan und­vikas med rätt kunskap.

Nu inväntar vi Hälso- och sjukvårdsförvaltningens fokus­rapport om evidensläget nationellt och internationellt för adekvat behandling för lip­ödem. De olika behandlingsmetoderna, inklusive operation, värderas och lämpliga vårdgivare och vårdnivåer för de olika behandlingsmetoderna kommer att föreslås i fokus­rapporten. Då den är klar kan arbetet med upprättande av förfrågningsunderlag för avtal och ersättning påbörjas. Genom den här processen har företrädare för patientgruppen deltagit och bidragit för att på bästa sätt kunna ta hand om de drabbade kvinnorna. Det har varit en viktig del i arbetet att få ta del av den kunskap som de drabbade själva besitter.

I Stockholms läns landsting arbetar vi ständigt med kunskapsstöd till all vårdpersonal. Under 2017 satsar vi dessutom 140 miljoner extra på primärvården. Här ingår föra ut kunskap och utbilda om nya diagnoser och lipödem är inget undantag. I viss.nu kommer information finnas med medicinskt och administrativt stöd och i Vårdguiden 1177 kommer information för allmänheten finnas att tillgå.

Vi har påbörjat ett omfattande arbete för att kartlägga, dia­gnostisera och behandla östrogen­relaterade sjukdomar såsom lip­ödem men även endometrios. I april kommer det att arrangeras en konferens om lipödem i Stockholms läns landsting och jag har tackat ja till att delta. Jag är fast besluten att vända den negativa trenden där kvinnosjukdomar har varit nedprioriterade till att lyfta kvinnosjukvården högt på agendan.

Relaterat material

”Okunskapen om dold kvinnosjukdom drabbar många”

ELLA BOHLIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev