lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Löneutveckling behövs för att möta rehabskulden”

I yrken som traditionellt sett räknats som ”kvinnliga” får vi fortfarande dras med strukturell lönediskriminering, skriver Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna. (6 kommentarer)

Publicerad: 8 mars 2022, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna. Foto: Emil Malmborg


Ämnen i artikeln:

Fysioterapeuterna

Med den sparsamma löneutveckling som generellt ses för vårt yrke i dag, är det svårt att räkna hem sin högskoleutbildning och eventuell specialisering utifrån vad som landar i lönekuvertet. Detta behöver det bli ändring på. Annars finns inga möjligheter för vårdgivarna och samhället i stort att möta de redan stora, och ständigt växande, behoven av såväl förebyggande insatser som rehabilitering. I pandemins efterdyningar kommer fysioterapeuternas kunskap behövas mer än någonsin.

Utöver att bekämpa den strukturella lönediskrimineringen, som vi i yrken som traditionellt sett räknats som ”kvinnliga” fortfarande får dras med, så behövs flera insatser på olika plan, under en längre tid. Vi vill särskilt lyfta tre områden där våra folkvalda beslutsfattare och våra arbetsgivare måste agera.

Läs mer: Specialistfysioterapeuter ojämnt fördelade – se listan för alla regioner 

1. Utveckla vårdens ersättningssystem

Våra medlemmar vittnar om hur ersättningsmodellerna i vissa vårdvalsystem skapar ett extremt produktionsfokus. Det leder till en ohållbar arbetsbelastning, vilket bland annat gör att många inte orkar arbeta heltid. Därmed försämras deras möjligheter till löneutveckling och en rimlig livslön. Det hårda fokuset på produktion gör också att tid saknas för utveckling av ny kunskap och nya arbetssätt och metoder – viktiga faktorer för möjligheten till en god löneutveckling, både på individuell nivå och för fysioterapeuter som grupp. Systemet bör i stället styras utifrån resultatet för vårdtagaren och exempelvis räkna in att insatser i rätt tid från en fysioterapeut kan göra andra vårdbesök överflödiga. Ersättningen för vår arbetsinsats måste öka, och systemen för ersättning uppdateras med moderna styrmått som främjar en god och nära vård. 

2. Satsa på långsiktig kompetensförsörjning

För att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet är det nödvändigt för alla arbetsgivare att ha en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Redan i dag har i princip samtliga regioner och många kommuner svårt att rekrytera inom vår profession. Här är lönebildning och lönesättning grundläggande.

Men förutom att löneläget för nyanställda kan behöva justeras, så behövs även insatser för att reglera att inte medarbetare med lång anställning och hög kompetens blir totalt omsprungna lönemässigt. Man ska inte behöva byta arbetsplats för att ha en skälig lön. Alla arbetsgivare behöver med jämna mellanrum stämma av lönerna för medarbetare med lång anställning gentemot aktuell arbetsmarknad.

3. Ökad lönespridning

En sammanpressad lönestruktur speglar inte utbildningsnivå, ansvar och bidrag till verksamheten. Lönespridningen behöver öka för att stimulera till bättre prestationer och den kompetensutveckling som är nödvändig för verksamheten. Specialistkompetens, specialkunskap, karriärutveckling, engagemang och goda arbetsinsatser ska ge en god löneutveckling över hela yrkeslivet. I dag är den fysioterapeut som väljer att specialisera sig inte på något sätt garanterad ett lönepåslag efter avklarad specialistutbildning, samtidigt som det är självklart för andra vårdprofessioner. Specialistkunskap och utveckling i professionen måste löna sig och varje arbetsgivare ska ha en strategi kring detta.

När pandemin är över står samhället inte bara med en vårdskuld, där människor fått vänta oskäligt länge på vård och behandling, eller uteblivna förebyggande insatser, utan också med en rehabskuld, där fysioterapeuternas kunskap är avgörande för att människor ska ha möjlighet att uppnå en god livskvalitet och full arbetsförmåga. 

Vi behövs i hela hälso- och sjukvården och på många andra platser i samhället. Det går inte längre att förlita sig på fysioterapeuters goda vilja att, trots undermålig löne- och karriärutveckling, stanna kvar i yrket. Det är dags för en lön som speglar värdet av den kunskap vi bidrar med och det växande behovet av fysioterapeuters kompetens.

Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-03-25

Tråkigt att läsa kommentarerna från kollegor som lessnat. Samtidigt är det inte svårt att förstå då det speglar mångas verklighet. Vi har valt ett yrke som gör stor skillnad för dem medborgare vi träffar! Det är också ett yrke med stor variation och en stor arena där vi kan välja utifrån intresse, ett yrke att vara stolt över. Men sedan har vi det där med lönen! Arbetsgivare verkar inte vara medveten om vad fysioterapeuter bidrar med inom hälso- och sjukvården, med diagnostisering, behandling och utvärdering. Det är svårt att hitta en yrkesgrupp som är lika vetgirig och villig att offra tid för att kunna arbeta evidensbaserat och bidra till att patienterna kan se sina möjligheter att leva ett gott liv, även om inte allt är perfekt. När detta inte är självklart för arbetsgivare, då behövs marknadsföring och ett starkt förbund som jobbar för både profession och arbetsliv och avtal. Vi kan inte förvänta oss att förbundet ensamt gör underverk, utan varje fysioterapeut behöver aktivt ta alla tillfällen i akt att föra fram hur fysioterapi bidrar till förbättringar både för individ och samhälle. Endast på bred front kan vi påverka tillsammans och det måste löna sig att utbilda sig!

Stolt fysioterapeut

 

2022-03-14

Ett år sedan började det dyka upp bra artiklar gällande löner och arbetssituation. Som vanligt har inget hänt, och dom eventuella tusenlapparna är bara inflation. Innan denna välskrivna artikel väcker falska förhoppningar vill jag påminna alla om något och citera en kommentar av en annan artikel gällande rehablöner: ”Byt yrke nu. Inget har hänt genom åren, inget kommer att förändras. Statistik ljuger aldrig”.

Fysioterapeut Stockholm

 

2022-03-10

Ja, instämmer med föregående kommentar.

Det känns så oerhört frustrerande att ha studerat i 4 år, jobbat i 20 och tjäna knappt över 30,000 kr/mån. Har jobbat både inom slutenvård och primärvård - inom båda områden med stort ansvar. Ökade ansvar har tillkommit genom att vi skriver slät.rtg+ MRT-remisser, remitterar in till spec.vård, gör bedömningar som första instans, sitter på specialiserade mottagningar i slutenvården och bedömer inför op/inte op. Men med detta har ingen höjd lön kommit. De löneförhöjningar vi fått de senaste åren, har legat ganska mycket under inflationen. Än mer frustrerande är det faktum att det finns pengar - mycket pengar, med de pengarna läggs på andra yrkeskategorier. Tittar man på dem som sitter på den administrativa sektionen i regionen, ser vi där medellöner som är över 10,000 kr/mån högre. Tittar på man på HR och IT är medellönerna ännu högre och toplönerna 30,000 kr/mån högre än fysios, som har lika lång eller längre utbildning. Tittar man på de rent mansdominerade yrkena med lägre eller lika lång utbildning som fysio - är även där lönerna betydligt högre. Det förkommer en påtaglig strukturell lönediskriminering som man behöver lyfta mer tydligt.

Fysio som börjar ledsna

 

2022-03-10

Kan inte tänka mig att jag kommer vända mig om och komma tillbaka till yrket trots att jag är ung även om det skulle ske lönepåslag. Hur ska lönepåslagen kompensera för mina förlorade år och att konstant ''gått back'' på min utbildning? Hur ska man genom löner kompensera för dom som arbetat 20 och 30 år inom yrket för usel ersättning? Kommer en skälig lön i 5-10 år som dom har kvar av sitt arbetsliv göra en skillnad när dom hela livet haft skandalöst låga löner? Ska en extra tusenlapp på något sätt lösa detta problem? Jag tror inte det. Förresten så är det nog så att man i bästa fall kommer ge/lova ge alla ett litet påslag, lova mer, för att sedan aldrig leverera. Business as usual. Det har skrivits flera artiklar om våra löner med flertalet kommentarer utan effekt. Jo förresten, något mycket positivt har hänt för arbetskåren. Många har lämnat och fler kommer att lämna yrket. Dom röstar med fötterna för att ingen lyssnar. Jag är stolt över oss som äntligen säger ifrån och lämnar.

GN

 

2022-03-10

Varför speglas inte de här åsikterna i hur facket arbetar då? Jag gick ur fysioterapeuterna när det enda svaret hur man ska löneförhandla var ”begär 35000”, jo tack men det hjälper inte när det finns nyexaminerade som tackar ja till 25.000. Det måste ju utbildas färre för att skapa behov eller att vi går ut i strejk eller något liknande. Jag vill gå ner i tid för att ha mer tid till mitt barn men det är i princip omöjligt pga lönen.

Skeptisk

 

2022-03-09

Kan bara instämma i detta inlägg. Situation som beskrivs är på riktigt. Många har lämnat, många funderar på att lämna, söktrycket till utbildningen minskar, antalet examinerade minskar. Detta samtidigt som befolkningen blir äldre med större och större rehabkrav. 

Själv uppskattar jag yrket i sig, men inte under dessa premisser. Fysioterapeuter på VC har under flera år tagit över fler och fler uppgifter från läkare: remittering specialistvård (ortopedi), kortisoninjektioner, remittering bilddiagnostik/ortopedteknik, intyg parkeringstillstånd och färdtjänst, mindre traumabedömningar. Vi är både första instans och helt självständiga i att hantera och bedöma samtliga smärttillstånd som kan härledas till rörelseapparaten. 

Detta är uppgifter vi SKA vara ansvariga för. Men med ökat ansvar kommer väl också justerad lön - eller?

På väg bort från yrket

 

2022-07-12

Att du har mage att hävda att löneökning krävs för att för att möta just rehabskulden. Löneökning har krävts i flera år, mer än den man ens kan tänka sig för att kompensera för en underbetald arbetskraft. Löneökning krävs för att vi ska existera som yrke och som människor. Så skyller du på rehabskulden? Jag ger dig det svar alltfler fysios ger sina chefer: ''Nej tack''. Vi säger upp oss att vi har för låg lön, icke relevanta arbetsuppgifter och för stor belastning. Där lönen är det absolut viktigaste. I eran fjantiga tidning tar ni upp att arbetsmiljön samt lönen är viktig medan överväldigande andelen röstar att lönen är ohållbar. Troligtvis andelen som inte har en höginkomsttagare till sambo. Vi bryr oss inte för ingen bryr sig om oss. För inte fasiken ska jag leva i ohälsa, fattigdom och förnedring för att du och facket ska fortsätta göra reklam för ett yrke som drar in någon i ett levande helvete. Nu har det dock gått för långt och endast lön räcker inte. Lycka till att höja statusen på ett lågstatusyrke. Gå och lägg dig.

Gustaf

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fysioterapeuterna

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev