Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Lös läkarbristen med specialiserade sjukgymnaster

Publicerad: 31 januari 2013, 13:45

Sjukgymnast med vidareutbildning kan i många fall göra ett bättre jobb än distriktsläkare, skriver Johan Merler.


Sjukvården ska halvera kostnaden för hyrläkare under 2014. För några år sedan uppgick kostnaden för hyrläkare till 1,8 miljarder kronor, enligt Sveriges Television. I flera landsting har kostnaderna skenat iväg. Hyrläkarsystemet har funnits under lång tid och de lösningar som prövats har inte gett några långsiktiga resultat.

Varför har ingen försökt hitta andra lösningar än att bara försöka få fram fler läkare? Ingen verkar ha tänkt på att hjälpen redan finns i den befintliga vården, i form av en annan yrkesgrupp – nämligen sjukgymnasten.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, publicerade
nyligen en debattartikel i Dagens Nyheter om bemanningsföretag inom sjukvården. Artikeln argumenterar för att minska bemanningsföretag i den offentliga vården och påpekar att det är otillfredsställande ur patientsynpunkt med hyrläkarsystemet. Artikeln har för avsikt att belysa problemet med nya infallsvinklar och ge nya djärva lösningar.
Tyvärr blir det platt fall! Man presenterar endast förslag som förts fram de senaste 10–15 åren.

Man skriver vidare att det tar tolv år att utbilda en specialist-läkare. Är det en rimlig tid att vänta ur patientsynpunkt? Varför inte lösa problemet på ett mer kreativt sätt och som andra länder i Europa har gjort?

Varför inte använda kompetens som redan finns? I dag arbetar sjukgymnaster med arbetsuppgifter som inte motsvarar deras kompetensnivå, framför allt sjukgymnaster med specialistexamen. I Norge får till exempel vidareutbildade sjukgymnaster remittera patienter till specialistkliniker och magnetkameraundersökning.

Henvisningsprojektet, som projektet heter i Norge, har utvärderats noggrant under många år och visar bara på fördelar för patienterna och sänkta kostnader. Sjukgymnaster får sjukskriva patienter och behovet av inhyrda dyra läkare kan minska. I Sverige ligger vi hopplöst efter vårt grannland. I Storbritannien har man sedan 1980-talet haft sjukgymnaster som utför en mängd olika uppgifter som läkaren tidigare gjort. På så sätt frigör man tid och fråntar läkare uppgifter som andra yrkeskategorier löser på ett billigare sätt. Sveriges vård har förutsättningarna men ingen vill lösa problemet.

En sjukgymnast med specialistexamen skulle kunna utföra uppgifter som i dag ligger hos läkaren, eller som det är i verkligheten – den svindyra inhyrda hyrläkaren. Inom primärvården skulle man kunna göra stora vinster genom att låta vidareutbildade sjukgymnaster ta hand om muskulo-skelettala besvär utan inblandning av distrikts-läkarens dyrbara tid. Anna Hertting och Mark Aarts skrev i Nerikes Allehanda i höstas att vart tionde besök hos distriktsläkaren skulle kunna slussas direkt till sjukgymnasten. Ge sjukgymnaster fler befogenheter och den siffran kan ökas rejält.

Motståndarna till detta hänvisar till patientsäkerheten och till att sjukgymnaster saknar medicinsk kompetens. Hur skulle det gå om andra yrkesgrupper utförde läkarens arbetsuppgifter?

Det går alldeles utmärkt om man ser till den forskning som finns i ämnet. Inga i dag publicerade rapporter visar på sämre säkerhet eller kvalitet för patienten. Tvärtom visar undersökningar att sjukgymnast med vidareutbildning i många fall gör ett bättre jobb än distriktsläkare.

Det är lite som att svära i kyrkan. I dag utbildas sjukgymnaster till specialister men ingen än de själva inser vad de kan bidra med i vården och ingen annan verkar intresserad av att veta heller. Är det inte dags att ta tag i hyrläkarproblemet nu, i stället för att vänta i tolv år?

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev