Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

LOU - ännu en stopplag inom vården

Publicerad: 11 Juni 2008, 07:04

Utan en lagstiftning som tillåter avknoppningar får vi ingen mångfald, skriver sex landstingsråd


Fler aktörer ska uppmuntras att bidra till en utveckling av vårdkvalitet och effektivitet  lovade alliansen både före och efter valet.  Anställda i vården ska kunna ta över en verksamhet och ha rätt att förbereda avknoppning på arbetstid. I ett första skede bör en personalgrupp kunna ta över driften av en verksamhet utan föregående upphandling , skrev allianspartierna i sitt valmanifest, där även avknoppningsstöd och en startlag för mångfald signalerades.

 Samma tydliga inriktning har vi haft i östgötalandstinget, där allianspartierna och Vrinnevilistan bildar politisk majoritet. För att underlätta för personal som funderar på möjligheten att ta över och driva verksamheten i egen regi inrättade vi en särskild entreprenörsenhet. Till bilden hör att avknoppningar inte är någon ny företeelse inom vårt landsting. Exempelvis drivs med framgång sedan flera år en stor del av barn- och ungdomspsykiatrin i länet och ett par vårdcentraler av personalägda företag.

 Allt talar för att också närsjukvården i Finspång skulle utvecklas mycket väl som en  avknoppad  verksamhet. Uppslutningen inför det tänkta övertagandet, som förberetts under ett års tid, var stor bland medarbetare, fackliga organisationer, kommunen och allmänheten.

 Men det som skiljer den här avknoppningen från de många andra avknoppningarna i vårt och andra landsting landet runt är att den överklagades av ett hastigt tillkommet enskilt vårdbolag och att denna överklagan bifallits av länsrätten. I domen uppmanas landstinget att genomföra en regelrätt upphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Detsamma var budskapet från Konkurrensverket.

 Vi har inom den politiska majoriteten övervägt alternativet att trotsa domslutet och skriva på avtalet, eftersom vi ser avknoppning till personalägda företag som en bra och vedertagen form för utveckling inom delar av den offentliga verksamheten. Men inför risken att detta skulle kunna skapa en osäker situation för vårdtagare och medarbetare i Finspång har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att dra tillbaka ärendet.

 Så länge vi har en lagstiftning som inte tillåter avknoppningar blir det svårt att få till stånd den mångfald av små och stora vårdgivare som hälso- och sjukvården skulle vara betjänt av och som alliansen så starkt framhållit värdet av. Om upphandling enligt LOU är enda möjligheten att ta sig in på vårdmarknaden lär vi sällan få se små och nya aktörer. Kvar blir de stora vårdbolagen. Inget ont om dem, men särskilt mycket mångfald kan de inte ensamma erbjuda.

 Alliansregeringen avskaffade på ett förtjänstfullt sätt den social­demokratiska stopplagen. När LOU förhindrar avknoppningar av vårdverksamhet till personalägda företag, så är den också en stopplag som regeringen nu skyndsamt måste göra något åt. Vi kommer att begära att få träffa berörda statsråd för att få tillfälle att ge vår bild av hur LOU motverkar den förnyelse och mångfaldsutveckling vi vill se i hälso- och sjukvården.

 Marie Morell, Lasse Pettersson, Sven Eric Nilsson, Levi Eckeskog, Gun Jareblad, Christian Gustavsson

Marie Morell (m)
Lasse Pettersson (vl)
Sven Eric Nilsson (c )
Levi Eckeskog (kd)
Gun Jareblad (fp)
Christian Gustavsson (m)
 är alla landstingsråd i Landstinget i Östergötland.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev