Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag07.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”LOU – ett hinder för att använda nya och effektiva vårdlösningar”

Publicerad: 1 Augusti 2017, 07:00

Arne Viktorsson och Johan Olsson, Checkup AB, Medeon Science Park

Foto: Privat


Lagen om offentlig upphandling, LOU, innebär i dag ett stort hinder för att många mindre och nystartade företag ska kunna utvecklas och växa. Dagens tröga och ofta ineffektiva upphandlingssystem innebär att regioner, landsting och kommuner tvingas avstå från att köpa in nya, effektiva och smarta vårdlösningar. Lösningar som kan bidra till att förbättra den svenska sjukvården och som också ytterst innebär att offentliga skattemedel används på bästa möjliga sätt.

Under de tre senaste åren har ett antal kommuner och flera landsting och regioner valt att pröva och testa den digitala plattform som vårt företag utvecklat. Över 12 000 patienter med olika former av kroniska sjukdomar har använt vår teknik, från Ängelholm i söder till Storuman i norr.

Den digitala plattformen vi utvecklat innebär att patienter själv har möjlighet att göra provtagning som att kontrollera blodtryck, vikt, hörsel, glukos, kolesterol eller dylikt, utan att boka tid, vänta i väntrum och eventuellt inte ens uppsöka en vårdcentral eller ett sjukhus. Genom ett enkelt stick i fingret tar patienten ett blodprov och skickar det sedan själv digitalt till vårdcentral eller sjukhus. På vårdcentralen eller sjukhuset kan sedan sjukvårdspersonal analysera resultatet för att ta ställning till fortsatt vård och lämplig medicinering. För personer med kroniska sjukdomar är provtagningar en vanligt förekommande del av vardagen.

Utvärderingar av denna metod har visat att såväl patienter som vårdpersonal är mycket nöjda med tekniken och upplever stor trygghet och säkerhet. Inte minst upplever patienter och anhöriga som har långt till närmsta vårdcentral eller sjukhus stora tidsvinster genom att själv kunna lämna ett enkelt blodprov utan att behöva sätta sig på bussen eller ta bilen för att göra provtagningen långt bort.

Dock är det tyvärr så att när testperioden är slut och vår tjänst ska upphandlas av ett landsting, en region eller en kommun, enligt lagen om offentlig upphandling, så finns det inte någon organisation som på ett effektivt och snabbt sätt kan genomföra upphandlingen. Utan i stället har vi, och många andra företag, upplevt att upphandlingen drar ut på tiden, att det är en otydlig ansvarsfördelning av vem som gör vad, och att det många gånger finns en ”teknikrädsla” och ett revirtänkande som bromsar upphandlingsförfarandet. Vi upplever också att det finns en kortsiktighet då det gäller finansieringslösningar eftersom man inte har modeller för hur man kan beräkna inbesparad tid såsom en kostnadsminskning som därigenom frigör pengar för inköp.

Detta får till följd att vi, och många, många andra företag, tvingas att avstå från ett fortsatt samarbete med regioner, landsting eller kommuner i och med att det tar för lång tid att få till en affärsuppgörelse och få fram ett beslut om att man har för avsikt att upphandla en tjänst eller en produkt. Vilket innebär att många fantastiska produkter och e-hälsolösningar aldrig överlever på grund svårighet att få till en affär.

De yttersta konsekvenserna av en dålig hantering av lagen om offentlig upphandling får till följd:

■ att patienter inte får möjlighet till bästa vård,
■ att offentliga medel inte används på det mest effektiva sättet
■ att vårdpersonalen inte kan använda sin kompetens på bästa sätt,
■ att många företag tvingas att avstå från att arbeta med den offentliga sektorn, och i värsta fall måste lägga ned sin verksamhet.

Med detta som bakgrund önskar vi nu att ansvariga politiker inom regioner, landsting och kommuner påbörjar ett arbete med att se över rutinerna för hur lagen om offentlig upphandling kan effektiviseras och då i synnerhet för små företag. En effektivisering som gör det möjligt att få till snabbare beslut, och som också innebär att vi som företag kan vara med och bidra till en bättre vård för patienter, skapa bästa möjliga arbetsförhållande för vårdpersonalen och se till att offentliga medel används på bästa möjliga vis.

ARNE VIKTORSSON OCH JOHAN OLSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev