Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”LOU och rädsla för öppen dialog dödar innovationen inom vården”

Publicerad: 6 september 2013, 10:19

Dagens upphandlingsregler premierar gammal teknik, skriver Håkan Johansson, vd Roche Diagnostics, i en debattartikel.


Regionernas och landstingens upphandlingar avgör vilken ny teknik som blir tillgänglig för patienterna i den svenska sjukvården. Dagens upphandlingsregler premierar gammal teknik framför innovationer. För att garantera att Sverige fortsatt har en sjukvård i världsklass behövs nya former för upphandlingar som möjliggör en samverkan mellan vården och näringslivet. Ledordet för detta är öppen dialog och vi är oroade.

Svenska kommuner, landsting, och regioner köper in varor och tjänster för 500–600 miljarder kronor årligen. Processerna kring hur dessa upphandlingar utförs är viktiga för alla parter. Utvecklingen inom sjukvården tar stora kliv framåt varje år och det är av stor vikt att nya innovationer blir tillgängliga för patienter som behöver den.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, finns till för att garantera säkerhet och öppenhet i processen och för att medborgarna ska få valuta för sina pengar. LOU är i dag anpassad för upphandling i branscher där utvecklingen redan har skett eller där den går framåt i långsam takt. Det starka fokuset på pris skapar stora utmaningar vid upphandlingar inom områden där stora tekniska framsteg fort­farande sker. Innovationsrika verksamheter åsidosätts och resultatet blir att landstingen helt enkelt köper gammal teknik.

Den nyligen presenterade Upphandlingsutredningen har genomförts för att förbättra LOU. Utredaren Anders Wijkman har pekat på problemen med den rådande lagstiftningen. Bland annat har han tagit upp kritiken mot att ”den goda affären” hamnar i skuggan av lagtillämpningen och att kvalitets­frågorna hamnar i kläm. Upphandlingar som i alltför stor utsträckning fokuserar på pris riskerar att leda till sämre kvalitetsutveckling inom vården och få negativa konsekvenser för folkhälsan. Innovativa företag med ny teknik och nya produkter, som överträffar de uppställda kvalitetskraven men har en högre prislapp, får stå tillbaka för äldre teknik. I praktiken blir offentliga upphandlingar ett hinder för landstingen att erbjuda den mest effektiva och modernaste vården.

En bra lösning för att komma ifrån det alltför kortsiktiga fokuset på pris är partnerskapsupphandlingar. Det innebär att ett avtal sluts med en huvudleverantör som under avtalsperioden kontinuerligt utvecklar verksamheten. Målet med partnerskapet är en sjukvård som blir mer kostnadseffektiv och som sam­tidigt uppnår bättre sjukvårdsresultat. Förra året blev Landstinget Gävleborg först i Sverige med att genomföra en partnerskapsupphandling inom sjukvården när det upphandlade laboratoriemedicinska tjänster. Detta är ett bra exempel på hur upphandlingar i kunskapsintensiva branscher bör gå till i framtiden.

Andra bra initiativ för att förbättra upphandlingar är myndigheten Vinnovas Innovationsupphandling – en satsning på att skapa kompetens hos myndigheter i att upphandla innovationer och konkurrenspräglad dialog (KPD). Detta nya regelverk inom LOU öppnar upp för en ökad dialog med de olika leverantörerna för en specifik upphandling.

KPD som ett komplement till offentliga upphandlingar innebär en möjlighet att förbättra avancerade upphandlingar inom sjukvården. Genom att utnyttja detta regelverk kan sjukvården föra en diskussion med sina leverantörer om vilka förändringar som är nödvändiga under processen. En sådan utökad dialog minskar även risken för överprövningar, något som är mycket vanligt i dag och som leder till förseningar och onödiga kostnader för samhället. Att göra rätt från början lönar sig. Oss veterligen är det endast Region Skåne som, i samband med en upphandling av IT, utnyttjat möjligheten med detta nya regelverk för upphandlingar inom vården. Frågan är vad som hindrar övriga? Är det modet att prova nya vägar som saknas?

Upphandlingsutredningen har tagit flera viktiga steg på vägen mot bättre fungerande regler för upphandlingar. Men det krävs att dessa förslag inte försvinner när väl en skarp lagtext ska formuleras. Det vore ett stort misslyckande om den enda verkliga förändring som utredningen resulterar i är en höjd beloppsgräns i en proposition. Det är bara genom att effektivt tillvarata innovationer inom vården som ­Sverige kan fortsätta att ha en kostnadseffektiv sjukvård i världsklass.

Relaterat material

Svensk laboratoriemedicin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev