Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Luften inne på sjukhusen är en viktig faktor”

Publicerad: 29 maj 2018, 05:00

Per Gustafsson, överläkare, barn-och ungdomsmedicin, Skaraborgs sjukhus, Skövde, samt docent, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Maria Alm, innemiljöspecialist, lokalförvaltningen, Göteborgs stad. Jan-Erik Andersson, innemiljöspecialist, lokalförvaltningen, Göteborgs stad. Åslög Dahl, fil dr, biolog, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Hans Wetterlund, innemiljöutredare, konsult, WSP Environment and Energy, Göteborg. Karl G Rosén, barnläkare, Neoventor Medicinsk Innovation AB, Kungälv.

Foto: Håkan Ivarsson (Wetterlund) och Suss Wilén (Rosén)

En adekvat riskanalys av luftkvaliteten behövs som första steg i utvecklingen av en läkande vårdmiljö, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

Nya Karolinska Solna, NKS

Sjukhusmiljön bör ses som ett viktigt komplement till alla de läkande åtgärder som i dag används. Tyvärr saknas rikt­linjer för hur den ”läkande” inom­hus­miljön ska utformas.

Detta anser vi bidragit till att ett cancersjukt barn som vårdats på den svenska sjukvårdens mest moderna och framtidsinriktade sjukhus drabbades av svåra slemhinnekomplikationer i form av sår och blödningar som följd av extremt torr inomhusluft.

Den 26 mars 2018 sände Sveriges Television ett nyhetsinslag sammanställt av reportern Anna-Klara Bankel som berörde många tv-tittare starkt, citat:

”Svårt sjuka barn som vårdas på Nya Karolinska har inte tillgång till frisk luft från fönster och balkonger eftersom det finns avancerad centralstyrd ventilation som inte medger att fönster öppnas för vädring. Inomhusluften går inte att reglera efter barnens behov.”

Grundprinciperna för den vårdmiljö som svårt lungsjuka individer gavs för mer än 100 år sedan var baserad på erfarenhet från sanatorier där ren luft, sol, stärkande kost och sannolikt god social samvaro samt ett allmänt gott omhändertagande fick användas i avsaknad av effektiva läkemedel.

Vi efterlyser en riskanalys av sjukhusmiljön baserad på faktisk kunskap och erfarenhet

I en debattartikel i Läkartidningen den 17 juli 2017 diskuterade vi de faktorer avseende inomhusluften som påverkar barns hälsa i förskolan. Vi lyfte fram betydelsen av inomhusluftens ”biolast”, det vill säga partikelhalten i luften och dess sammansättning, samt luftfuktigheten. Individer som vårdas på sjukhus är i allmänhet betydligt mer sårbara än friska förskolebarn, varför vi här vill anlägga samma synsätt på sjukhusmiljön. Utöver ökad lufttillförsel ska andra relevanta faktorer beaktas, anser vi. Sjukhusmiljön utgör i dag en okänd riskfaktor, men borde vara en del av behandlingen.

En adekvat riskanalys av luftkvaliteten behövs som första steg i utvecklingen av en läkande vårdmiljö.

Exempel på riskfaktorer: Trafik­genererade fina luftburna partiklar (PM 2,5) och ultrafina nano­partiklar har alltmer kommit att betraktas som riskfaktor för vår hälsa. Vintertid är vidare den relativa luftfuktigheten ofta mycket låg (<20 procent), speciellt i lokaler med styrd ventilation. Torr luft är en känd riskfaktor för ökad exponering för luftburna bakterier och virus, med ökad risk för luftvägsinfektioner och astma som följd. En optimal relativ luftfuktighet är 40–60 procent.

I dag finns byggnormer med tillhörande ventilationskrav. Vi anser att dessa inte räcker för att tillförsäkra en läkande vårdmiljö. Därför efterlyser vi en riskanalys av sjukhusmiljön baserad på faktisk kunskap och erfarenhet.

Jävsdekla­ration:
Karl G Rosén innehar ett EU-baserat designskydd på en elektrostatisk luftrenare som är under utveckling av Neoventor Medicinsk Innovation AB där Karl G Rosén är delägare. Hans Wetterlund anlitas som konsult av Fastighets­förvaltningen vid mätning och analys av partikelnivåer. För övrigt finns inga bindningar eller jävsförhållanden att rapportera.

PER GUSTAFSSON, MARIA ALM, JAN-ERIK ANDERSSON, ÅSLÖG DAHL, HANS WETTERLUND OCH KARL G ROSÉN

Ämnen i artikeln:

Nya Karolinska Solna, NKS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev