måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lyft fysioterapin ur den vetenskapliga medeltiden”

Socialstyrelsen borde kraftigt skärpa kraven på sann vetenskaplig förankring i legitimerade vårdyrken, anser fysioterapeuten Kristofer Levén. (5 kommentar)

Publicerad: 19 april 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kristofer Levén, leg fysioterapeut, Biskopsgården, Göteborgs stad.


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenFysioterapeuterna

Akupunktur har länge varit en bevisat verkningslös behandling. Det visade till exempel Madsen med flera i BMJ 2009. Ändå fortsätter den och andra helt ovetenskapliga metoder att frodas inom svensk fysioterapi. 

Förespråkare gömmer sig bakom en felaktig användning av begreppet evidensbaserad medicin och oseriösa formuleringar om beprövad erfarenhet, utan att medge att när något är bevisat verkningslöst saknar beprövad erfarenhet giltighet för denna metod. 

Läs mer: Fysioterapeuter saknar tillgång till kunskapsstöd 

Inom svensk fysioterapi är det också vanligt med åsikten att randomiserade kontrollerade studier nog är bra för mycket, men när det gäller fysioterapi fungerar de inte riktigt. När ämnet pseudovetenskap år 2019 diskuterades i yrkestidskriften Fysioterapi fanns en biträdande professor och en docent bland dem som ville problematisera kritiken mot bland annat akupunktur. Det är en av många bilder som visar hur illa det är ställt. 

Vi som står upp för yrkets strikt vetenskapliga förankring har svårt att förstå varför så lite händer. Varför så få ställer sig bakom kravet på bevisat vetenskaplig förankring för alla fysioterapeutiska behandlingsformer. 

Det kommer kanske alltid finnas människor som vill konsumera eller sälja bevisat verkningslösa alternativmedicinska behandlingsformer men denna verksamhet har inget att göra inom skattefinansierad hälso- och sjukvård. Pseudovetenskapliga metoder i offentligt finansierad vård är ett rent slöseri med både pengar och personalresurser. Det är även ett svek mot våra patienter att erbjuda dem helt verkningslösa behandlingsmetoder. 

Socialstyrelsen borde kraftigt skärpa kraven på sann vetenskaplig förankring i legitimerade vårdyrken. I väntan på att det händer borde våra universitetsinstitutioner och vårt eget professionsförbund Fysioterapeuterna ta sitt fulla ansvar och agera kraftfullt och skyndsamt i riktning mot att yrkeskårens praktiska kunskapsarv moderniseras ordentligt. Skriv in ett förbud mot ovetenskapliga undersöknings- och behandlingsmetoder i våra yrkesetiska riktlinjer som ett av många enkla första steg. 

Ingen vetenskapsorienterad människa tror längre på teorier om att jorden är platt. Detsamma kan sedan lång tid tillbaka även sägas om akupunktur. Det är nu hög tid att en gång för alla lyfta fysioterapeutyrket ut ur den vetenskapliga medeltiden.

Kristofer Levén, leg fysioterapeut, Biskopsgården, Göteborgs stad

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-04-19

Användningen av akupunktur som ”behandling” är säkerligen tilltalande, särskilt sett till ersättningsmodellen inom primärvården.

Fysioterapeut

 

2022-04-19

Jag förstår artikelförfattarens frustration, och utan att kommentera sakfrågan - alltså om akupunktur är effektivt på något icke-specificerat utfall - så belyser artikeln ett behov av basala kunskaper inom vetenskapsteori, ett behov som förmodligen också finns hos större delen av den fysioterapeutiska professionen. Att bevisa något verkningslöst är omöjligt på vetenskaplig väg. Hypotesprövning går ut på att behålla eller förkasta en nollhypotes. Ett behållande av nollhypotesen kan inte tas som bevis för att en skillnad eller ett samband inte finns. Åtminstone inte om man vill vara vetenskaplig. I så fall saknas det bara stöd, och då blir nästa fråga vad specifikt det saknas stöd för. Om man vill vara trovärdig när man talar i vetenskapens namn bör man ha förstått dess premisser. Här kanske utbildningsprogrammen kan göra mer.

Wallen

 

2022-04-20

Håller helt med i att man inte ska erbjuda icke evidensbaserad vård! Detta händer ofta i primärvården där antal besök är viktiga. Arbetsgivaren bryr sig inte om vad hen erbjuder för typ av behandling så länge rehab får sin inkomst. Då sitter en fysioterapeut där som har en specifik nisch inom evidensbaserad rörelsebehandling och ska konkurera mot akupunktur, knäckningar, stötvågar och annat trams. Chefen tjafsar och då erbjuder fysioterapeuten helt plötsligt flera saker för att kunna behålla sin redan usla lön. Men jag håller inte med att detta är något som finns under utbildningen. Kanske finns på naprapat eller kiropraktorutbildningen, men inte hos oss. Alla lärare, iaf där jag läste, förespråkar evidens och att det ska finnas ett ändamål med behandling. Det skribenten anmärker är ett resultat av produktionskrav. Det är svårt att mäta produktion i behandlingar då dom är baserade på patientens egna läkningsförmåga och mottaglighet. Så i slutändan handlar det om att vi konkurerar om patientnöjdhet för att kamma till oss patienter. Om vi nu arbetar utifrån evidens skulle vi varit ett självklart val hos alla patienter, så varför måste vi sloss om att synas? Är vi ens viktiga?

GN

 

2022-05-09

Jag anser absolut att vi fysioterapeuter borde bli bättre på arbeta mer evidensbaserat men att helt kategoriskt säga att en metod inte fungerar blir också fel. En metod kanske saknar effekt på ett tillstånd behöver inte vara verkningslöst för ett annat tillstånd. Sedan har många studier brister och ger inte svar på allt. Ska exempelvis bara behandlingsmetoder för ett visst tillstånd med nivå 1 eller 2 enligt GRADE få användas? Jag tycker efter mina över 20 år som fysioterapeut att mycket har hänt. På kurserna på universitet anser jag idag det är väldigt mycket kritisk granskning av studier och en ödmjukhet kring evidensläget i vilka rehabiliteringsinsatser som är meningsfulla. Mer finns att önska inom metodkurser som arrangeras privat även om det tenderar att bli bättre. 

Fysio David

2023-04-14

Denna åsikt verkar dock komma direkt ur gammaldags Descartes rationalism, 1700-talet... Det finns nu massor med bevis att akupunktur är verksam, ex. vid psykosomatiska besvär, vilka "modern" medicin har inga bra förslag på. Uppdatera veteskaplig info, exempel från 2020: Estimated parameters can be used to design a larger RCT to prove the–here indicated efficacy of verum acupuncture to decrease stress. Trial registration number ISRCTN15259166. enligt artikeln i PlosOne: Wild, Beate, et al. “Acupuncture in Persons with an Increased Stress Level—Results from a Randomized-Controlled Pilot Trial.” PloS One, vol. 15, no. 7, 2020, p. e0236004.

Julia S.

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev