lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lyssna på läkarna i primärvården”

Publicerad: 30 maj 2016, 05:00

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, och Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

Foto: Rickard L Eriksson (vänstra bilden)

Kombinationen av minskade resurser och ökade produktionskrav har resulterat i en stor uppgivenhet bland många läkare, skriver Heidi Stensmyren och Johan Styrud.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Flera studier visar att en väl utbyggd primärvård leder till bättre och mer jämlik hälsa samt lägre sjukvårdskostnader. Utmärkande för den svenska hälso- och sjukvården är att primär­vårdens andel av de samlade resurserna är liten.
I Stockholms läns landsting har obalansen mellan primärvårdens resurser och uppdrag ökat mest i landet. Det visar en rapport som Läkarförbundet tagit fram genom att fråga primärvårdsläkare i Stockholm om hur det egentligen står till med primärvården i landets huvudstad.

Nationellt var primärvårdens resursandel av den samlade ­­hälso- och sjukvården i det närmaste oförändrad mellan 2008 och 2014. Andelen uppgick 2014 till 18,9 procent. I Stockholm har utvecklingen gått i negativ riktning. Enligt SKL:s statistik var primärvårdens andel i Stockholms län 18,4 procent 2014.

Landstinget har alltså inte använt vårdvalet för att minska obalansen mellan vårdcentralernas resurser och uppdrag.

Tvärtom har landstinget ur­holkat resurserna samtidigt som antalet läkarbesök har ökat.

Antalet besök i primärvården per invånare är drygt 30 procent högre i Stockholm jämfört med landet som helhet. 2014 gjorde invånarna Stockholm i genomsnitt två läkarbesök i primärvården och i landet 1,5. Stockholm är det landsting där antalet läkarbesök per invånare i primärvården ökade kraftigast mellan 2002 och 2012, med hela 27 procent.

Kombinationen av minskade resurser och ökade produktionskrav har resulterat i en stor uppgivenhet bland många läkare. Den är störst bland de läkare som arbetar på offentliga vårdcentraler med sämre bemanning. Men även bland privata och fullt bemannade vårdcentraler upplevs att det saknas förutsättningar att utföra ett fullgott arbete.

Det finns betydande brister i förtroendet mellan politiker och dem som arbetar i primärvården.

Enligt Läkarförbundet är den viktigaste åtgärden nu att öka resurserna och få en tillräcklig dimensionering av personal. Det är också nödvändigt att inleda en dialog med vårdcentralerna kring avtal och ersättningar, då de allmänna ersättningarna för läkarbesök kraftigt sänkts.

Besöksersättningarna för patienter över 80 år och för hem­sjukvårdsbesök har visserligen höjts, men enbart genom en omfördelning inom samma snäva ekonomiska ram. Så många som tre av fyra läkare i Stockholms landsting anser att ersättningen inte skapar förutsättningar att erbjuda befolkningen en fungerande primärvård.

Läkarnas enkätsvar visar också att det finns betydande brister i förtroendet mellan politiker/administratörer och dem som arbetar i primärvården. Andelen som svarat att man helt saknar förtroende är nästan dubbelt så hög i Stockholm jämfört med landet som helhet.

Att få till stånd en dialog som innebär att förtroende­klyftan minskar skulle bidra till att effektivisera och vitalisera primärvården i Stockholms län.

HEIDI STENSMYREN OCH JOHAN STYRUD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev