Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lyssna på oss – vi kanske sitter inne med svaret”

Publicerad: 18 april 2017, 05:00

Marlene Alander, sjuksköterska, psykoterapeut, och Göran Falck, allmän­läkare.

Vårt årslånga försök att informera psykiatrietablissemanget har uppenbarligen varit en icke­händelse, skriver två företrädare för Apoteksgårdens vård­cent­rum i Kopparberg.


Ämnen i artikeln:

Gabriel WikströmSocialstyrelsen

Socialstyrelsens lägesrapport 2017 för hälso- och sjukvården talar om bristande tillgänglighet, dåligt bemötande och svårig­heter att få kontakt med vården. En annan negativ trend är de ökande sjukskrivningarna eftersom den psykiska ohälsan växt. Antalet kvinnor som insjuknar årligen har ökat med 71 procent mellan 2010 och 2015.

Vid Apoteksgårdens vård­cent­rum i Kopparberg har vi be­arbetat trenden sedan början av ­2000-talet. 2006 inregistrerades en samtalsmottagning av internationellt mönster. Medborgare med psykisk ohälsa, i primär­vården benämnd psykisk mående­svikt, har på eget initiativ utan föregående läkar­besök och remiss kunnat söka legitimerad psyko­terapeut.

Vår hypotes är att en person är som mest förändringsbenägen när hen beslutar sig för att söka hjälp. Benägenheten måste utnyttjas genom ett positivt bemötande/budskap redan i telefonen. Akut samtalstid med psykoterapeut om det är kris, annars samtalstid inom en till två veckor. Då blir sjukskrivning mindre aktuell. I ett utvärderat tioårsmaterial har 60 procent förbättrats, få har blivit sjukskrivna och endast ett par har blivit långtidssjukskrivna för utmattningsdepression.

Då Försäkringskassan 2015 vädjade om bred samverkan sändes redovisningen till Läkartidningen, såvitt vi vet den enda från en samtalsmottagning i primär­vården och med ansatsen att beskriva sjukskrivning för psykisk ohälsa. Efter lång betänketid beslöt redaktionsrådet att budskapet inte skulle publiceras.

Därefter har vi informerat Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, sjuk­vårds­minister Gabriel Wikström (S), SKL:s psykiatri­samordnare Ing-Marie Wiselgren och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler utan någon reaktion.

Vårt årslånga försök att informera psykiatrietablissemanget har således varit en icke­händelse. Att vi sitter inne med en möjlig lösning på problemen verkar inte intressant.

MARLENE ALANDER OCH GÖRAN FALCK

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev