Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Magstarkt av SKR att skylla på läkarna”

SKR duckar sitt ansvar och lägger del av skulden på läkarna själva för att andelen svenskar med fast läkare inte har ökat, skriver Sofia Rydgren Stale, Marina Tuutma och Magnus Isacson.

Publicerad: 8 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sofia Rydgren Stale, Marina Tuutma, och Magnus Isacson.


Ämnen i artikeln:

Sofia Rydgren StaleMarina TuutmaMagnus IsacsonLäkarförbundetSfamDistriktsläkarföreningenPrimärvård

Andelen svenskar med fast läkare har inte ökat trots att regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kommit överens om att så skulle ske. SKR duckar sitt ansvar och lägger del av skulden på läkarna på landets vårdcentraler. Det är magstarkt att skylla på läkarna, som i snitt ansvarar för dubbelt så många invånare som Socialstyrelsen fastslagit är skäligt. 

Målet att öka andelen med fast läkare till minst 55 procent av befolkningen vid slutet av 2022 kommer inte att nås. Det konstaterar Vård- och omsorganalys i en ny publikation. Myndigheten ser få tecken på förbättringar. Deras senaste mätningar visar att endast runt 30 procent av landets patienter har en fast läkare och att kontinuiteten inom primärvården har försämrats. 

Läs mer: SKR efter kritiken om löftesbrott: Läkarna har inte mäktat med 

Dåvarande regering fastslog målet tillsammans med SKR när de båda parterna ingick en överenskommelse i början av 2021. SKR erhöll därefter riktade statsbidrag i syfte att nå målet. Landets regioner har också tagit del av bidragen. Misslyckandet att nå målet är i första hand SKR:s och regionernas. 

I en intervju i Dagens Medicin säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, att SKR bara är en förmedlande part. Hon skyller allt på regionerna men också – förbluffande nog – läkarkåren. Hon menar att det också är läkarna som inte har mäktat med.

Av överenskommelsen framkommer att regeringens långsiktiga mål är att rätten till en fast läkarkontakt ska säkras för hela befolkningen. Det är dit vi måste nå och vi måste ha tydliga delmål att följa upp, på vägen. Vi är övertygade om att det mest avgörande för en fungerande primärvård är att alla invånare listas på en fast läkare med ansvar för ett rimligt antal patienter.

Det är frustrerande att landets regioner inte har satsat mer på primärvården i sina budgetar, utöver de statliga medlen. Detta trots att alla vet att primärvården behöver byggas ut för att klara sitt allt bredare uppdrag och omställningen till en nära vård. Vi behöver bli dubbelt så många kontinuitetsbärande specialister i allmänmedicin anställda på landets vård- och hälsocentraler. 

Något som trots allt är positivt är att tre regioner, Gotland, Norrbotten och Västra Götaland, har gått före och beslutat om mål som normerar mot Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 invånare per heltidsarbetande specialist i allmänmedicin. Fler regioner verkar vara på gång vilket är helt nödvändigt. Regionerna måste visa att de kommer att prioritera fastläkarfrågan framöver. 

Om våra medlemmar känner hopp kommer fler läkare orka jobba kvar inom primärvården, fler kommer att återvända och fler att vilja utbilda sig till specialister i allmänmedicin. Fler kommer också orka arbeta heltid. Våra medlemmar ska inte behöva betala med sin hälsa. De ska ges ansvar för ett rimligt antal patienter, inte för vårdens organisatoriska brister. 

Det är först med en välfungerande primärvård där hela Sveriges befolkning har en fast läkare som vi kan ge våra invånare en trygg och effektiv sjukvård. Nu får det vara slut med bortförklaringar och i stället dags för handling.

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund 

Marina Tuutma, ordförande Svenska distriktsläkarföreningen 

Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev