Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Man kan inte plocka russinen ur kakan”

Lagen om valfrihetssystem är inte till för att partier ska kunna välja vilka vårdgivare som ska bli godkända, skriver Tobias Nässén (M) i en replik.

Publicerad: 8 december 2020, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd, Region Stockholm.


Ämnen i artikeln:

Region StockholmDigital vård

För knappt tre år sedan fastslog dåvarande Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, rekryteringsrapport att över en halv miljon personer behöver anställas i den svenska välfärden fram till 2026, för att möta ett ökat behov såväl som stora pensionsavgångar. Detta avsåg självfallet hela välfärdssektorn, inte enkom sjukvården, men den säger oss ändå mycket om den strukturomvandling vi nu befinner oss mitt i.

Skulle vi på nationell nivå fylla det behovet innan 2026 skulle det inte ens räcka med att vi från årsskiftet tog in varenda person från fyra hela årskullar i välfärdssektorn. Vi skulle fortfarande sakna tiotusentals personer för att nå målet, och det är naturligtvis inte heller lösningen. 

Men, detta behov vittnar om att vi befinner oss i en strukturomvandling, där vi i framtiden kommer att behöva arbeta på nya sätt för att kunna klara välfärden.  Digitaliseringen är en viktig del av detta, inte minst i sjukvården. Vi måste inom ramen för lagar och regler både bejaka och möjliggöra att denna strukturomvandling kommer patienterna till gagn.

Att som Talla Alkurdi (S) i Dagens Medicin den 24/11 hävda att man genom att påvisa att det pågår en strukturomvandling ser andra aktörer som bakåtsträvande är självfallet helt felaktigt. Likaså att den styrande majoriteten skulle låta digitaliseringen av vården ske okontrollerat, eller för den delen att den skulle styras av nätläkarbolag.

Det är genom att ha ett ramverk där alla vårdgivare, förutsatt att de lever upp till högt ställda krav, ges möjlighet att etablera sig i regionen som vi motverkar just de kryphål som tidigare funnits inom den digitala vården, samtidigt som vi värnar patienternas intressen och valmöjligheter.

Grunden i detta, vilket Socialdemokraterna verkar missa, är att vi behandlar alla vårdgivare enligt samma regelverk. Samma krav på kvalitet, utbud och utformning ställs på alla de vårdgivare som vill etablera sig i regionen. Det spelar ingen roll om det gäller specialisten som vill starta en egen mottagning, vårdcentralen som funnits i decennier eller en större vårdgivare som vill etablera sig i Stockholms län – lever man upp till våra krav välkomnar vi att fler aktörer vill engagera sig för stockholmarnas vård.

Ett problem med Socialdemokraternas politik är att man inte verkar villiga att stå fast vid grundförutsättningen att behandla alla aktörer lika, även när det sker en strukturomvandling. Om en vårdgivare uppfyller kriterierna för att bli godkänd behöver vi förtroendevalda hålla oss till dessa regler, annars blir förutsättningarna osäkra och behandlingen godtycklig. 

I ett konkret fall nyligen gav Socialdemokraterna grönt ljus till en vårdgivare att öppna en första mottagning, men när samma vårdgivare på samma grunder några veckor senare ville öppna en andra mottagning i länet blev det ett socialdemokratiskt nej. I ett annat konkret fall gällande en ansökan om en ny BVC i Nacka valde Socialdemokraterna att inte ens delta i beslutet. Det blir inte mycket till ny verksamhet om alla partier skulle göra som vänstersidan, det vill säga ställa sig vid sidan av och inte ens delta vid beslutsfattandet.

Strukturomvandlingen är som sagt sällan smärtfri, men kan man inte lita på att man bedöms på samma grunder som andra aktörer finns det en överhängande risk att verksamheter avstår från att etablera sig i länet eller att det blir juridiska tvister eftersom det finns en lagstiftning i botten som ska följas.

Goda grundförutsättningar för verksamhetsutveckling, oavsett om denna är fysisk eller digital, finns i slutändan till för att gynna patienterna via vårdgivare av god kvalitet, vare sig de är gamla eller nya. Lagen om valfrihetssystem, LOV, är inte till för att partier ska kunna plocka russinen ur kakan och valfritt välja vilka som ska bli godkända eller inte, när verksamheter uppfyller de krav som är lika för alla.

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd, Region Stockholm

Replik

”Dags för en inlyssnande sjukvårdspolitik”

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev