Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Många fall av infektioner går vården obemärkt förbi”

Publicerad: 9 januari 2020, 07:28

Niklas Eriksson, projektutvecklare på RFSL Rådgivningen Skåne. Anne Kihlgren, vd för Dynamic Code.

Vården brister när det gäller provtagningar för sexuellt överförbara infektioner, skriver två debattörer.


Vården brister när det gäller provtagningar för sexuellt överförbara infektioner. Det är facit efter ett genomfört pilotprojekt med särskilt riskutsatta målgrupper, på Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL Rådgivningen Skåne. Vi menar därför att vården behöver mer kunskap om detta område och bättre verktyg för att öka jämlikheten och kvaliteten.

I dag genomförs tester på vårdcentraler, gynekologiska mottagningar, ungdomsmottagningar och hud- och könsmottagningar. Könssjukdomar testas oftast enbart genitalt. Men att smittas oralt och analt blir allt vanligare och att enbart testa sig genitalt (vaginal- eller urinprov) är otillräckligt bland annat för särskilt riskutsatta grupper som män som har sex med män, MSM, och transpersoner. Många fall av infektioner går dessutom vården obemärkt förbi, vilket kan vara en anledning till att vi i dag ser en stark ökning av sexuellt överförbara sjukdomar i Sverige.

På RFSL Rådgivningen Skåne möter vi ofta målgruppen MSM och transpersoner. Vi ser hur ofullständiga provtagningar inom vården bidrar till att fler infektioner sprids samt att individer diskrimineras. Många gånger vittnar personer om att de hos den traditionella vården endast blivit erbjudna att testa sig genitalt. Individer har även berättat om obekväma frågor eller rädsla för hur informationen ska hanteras om man väljer att be om att få testa sig på fler ställen.

För att tackla dessa brister, och öka testfrekvensen hos MSM och transpersoner, har RFSL Rådgivningen Skåne under det senaste året genomfört ett pilotprojekt på mottagningen. 100 självtestförpackningar med trippelprovtagning delades ut till de särskilt riskutsatta målgrupperna. Testet utförs oralt, analt samt genitalt och ger svar på om personen har klamydia, gonorré, mykoplasma och/eller trikomonas.

När vi nu har följt upp projektet är resultaten slående. Flera provtagare uppger att de ser det som mycket positivt att de kan genomföra testet själva och slippa mötas av obekväma frågor på vårdcentraler och andra mottagningar. Dessutom upptäckte vi vidden av de brister som förekommer när provtagningar endast genomförs genitalt: av de 14 positiva testsvaren i vårt projekt fanns 12 av dessa infektioner på andra ställen än genitalt.

Könssjukdomar som gonorré och klamydia kan sitta på fler ställen och det är en grundläggande rättighet att få testa sig utifrån sina personliga sexuella praktiker. Vården förespråkar generellt att testa sig vid symtom. Men eftersom sexuellt överförda infektioner även kan vara symtomfria leder det till att många inte testar sig alls.

Vi vill kunna erbjuda detta test även kommande år och vi vill att adekvata tester ska erbjudas runtom på olika vårdmottagningar i Skåne. Det borde vara självklart att särskilt riskutsatta målgrupper i hela landet får möjlighet att testa sig såväl genitalt och oralt som analt för sexuellt överförbara infektioner. Vi menar att tillgängligheten på symtomfri testning av sexuellt överförda infektioner bör förbättras för särskilt riskutsatta grupper såsom män som har sex med män och transpersoner.

Vården måste kunna hålla tillräckligt hög kvalitet oberoende av vilken mottagning den enskilda vänder sig till – och oberoende av dennes sexuella praktiker.

NIKLAS ERIKSSON, ANNE KIHLGREN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev