Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Många ST-läkare får dela på stressade handledare”

Henrik Nyström och Marina Tuutma från Svenska distriktsläkarföreningen vill se en handlingsplan för att dimensionera, organisera och finansiera ST-utbildningen och handledningen av blivande specialister.

Publicerad: 11 november 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Henrik Nyström, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Västra Götaland. Marina Tuutma, ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån (Marina Tuutma)


Ämnen i artikeln:

Marina TuutmaPrimärvårdDistriktsläkarföreningen

Svensk primärvård har en oerhörd brist på allmänläkare och Västra Götalandsregionen är inte ett undantag. Men vägen till en frisk och sund primärvård är inte att snabbt bemanna upp med läkare som gör specialiseringstjänstgöring, ST, och som forceras genom utbildningen, delar på ett fåtal handledare samt får en dålig och försenad specialistexamen. 

Det ger desillusionerade ST-läkare med för stor arbetsbörda och specialistläkare som slutar på vårdcentralen, eftersom uppdraget att ta hand om för många patienter och ST-läkare blir alltför övermäktigt. Arbetsmiljön, balansen mellan ST-läkare och specialister, samt tillräckligt med platser för sidotjänstgöringar och kurser är det nödvändigt att se över för att kunna åstadkomma den nya nära vården. Detta kräver ett helhetsgrepp. 

Läs mer: Så tycker regionerna om lagrådsremissen 

I sin iver att pressa in en så stor mängd ST-läkare som möjligt på vårdcentralerna har Västra Götalandsregionen nu lagt ett hårt tryck på inskrivning av nya ST-läkare. I skrivande stund har det beslutats att det ska finnas upp till 640 inskrivna ST-läkare i Västra Götalandsregionen. 

Studierektorerna har länge förgäves pekat på att de nu inte längre hinner förse inskrivna ST-läkare med platser för sidotjänstgöringar, obligatoriska kurser och annan utbildning. Resultatet blir att man visserligen kan välkomna nya ST-läkare men tyvärr fått meddela att de inte kan förvänta sig att bli färdiga på fem år, utan snarare sex eller sju år. 

Primärvården har ständigt varit underbemannad och underfinansierad i förhållande till uppdraget. Vårdcentralschefer har då även ett tungt incitament att bemanna vårdcentraler med så stor andel ST-läkare som möjligt och att maximera antalet ST-läkare per handledare för att få del av regionens ersättning till vårdcentraler som anställer ST-läkare. Regionen betalar nämligen 75 procent av ST-läkarens lön. 

Sedan länge är även väntetiderna långa för sidoutbildning, till exempel inom öppenvårdsgynekologi. Nu börjar också utbildningsplatserna tryta på sidoutbildningar inom både barnmedicin och internmedicin. Kursplatser för obligatoriska kurser börjar bli en bristvara. Många ST-läkare får dela på stressade handledare som ofta inte är på plats och kan handleda i ST-läkarnas vardag. Hur ska vi kunna intressera nya läkare för allmänmedicin under de här förutsättningarna? 

Arbetsmiljön för Sveriges specialister i allmänmedicin är generellt inte bra. Vi tar ansvar för oförsvarligt många patienter på vår lista och arbetar för mycket övertid vilket i många fall leder till stressrelaterad ohälsa och dåligt mående. Ständigt nya byråkratiska pålagor, klåfingriga politiker som vill förändra fungerande verksamhet och detaljstyrning gör inte arbetsmiljön bättre. 

Det måste finnas förutsättningar för att utbilda framtidens kollegor. Målet ska vara att locka duktiga läkare till primärvården med en god arbetsmiljö där läkarna får tillfredsställelsen i ett gott patientarbete med stor kontinuitet och en rimlig arbetsbörda. En god arbetsmiljö, en fast läkarkontakt och en högkvalitativ ST-utbildning är nyckeln till en välfungerande primärvård och, i förlängningen, en god folkhälsa. 

För att så snart som möjligt uppnå ett mål om en specialist i allmänmedicin per 1 500 invånare behövs en kombination av åtgärder: 

1 En handlingsplan för att kunna dimensionera, organisera och finansiera ST-utbildningen och handledningen av blivande specialister i allmänmedicin. 

2 Tillräckligt antal sidotjänstgöringsplatser för ST-läkare i allmänmedicin. Ett tydligt utbildningsuppdrag behöver fastställas för såväl privat som offentligt driven specialistsjukvård. 

3 Tillgången på sidoutbildningar och obligatoriska kurser behöver säkerställas. 

4 Handledarkapaciteten måste säkras genom attraktiva anställningsvillkor för att behålla de specialister som redan är anställda och för att locka till sig de nyutbildade. Särskild öronmärkt tid behöver avsättas för utbildningsuppdraget. 

5 Förstärk resurserna till primärvårdens studierektorsorganisationer för att säkerställa en hög och jämn utbildningskvalitet över hela landet. 

Svenska distriktsläkarföreningen bidrar gärna i arbetet med att få fler specialister i allmänmedicin och inbjuder härmed till dialog med ansvariga.

Henrik Nyström, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Västra Götaland

Marina Tuutma, ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen

 

Kommentar:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev