söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Mer framsynt att beställa färre återfall”

Publicerad: 27 juni 2016, 05:00

Lennart Lundin, förste vice ordförande Schizofreni­förbundet.

För varje återfall tar återhämtningen allt längre tid och en allt mindre andel av patienterna kommer tillbaka till sitt normal­läge, skriver Schizofreni­förbundet.

Ämnen i artikeln:

Schizofreni

”Nils har slutat tala och ligger sedan en vecka med ansiktet mot väggen och bara kvider. Han tror att han orsakar att människor dör runt omkring honom. Varje gång han hostar dör någon. Han har slutat gå till sitt jobb och hans mamma stannar hemma för att kunna vara ett stöd för honom. Nils hade inte känt sig dålig på tre år och hoppades att han kunde sluta med sin antipsykosmedicin. Han har fått ett återfall i sin psykos­sjukdom”

Återfall i psykos för någon med schizofrenidiagnos är extremt riskfyllt. Risken är stor att en framgångsrik rehabilitering stannar upp och att år av framsteg föröds. För varje återfall tar återhämtningen allt längre tid och en allt mindre andel av patienterna kommer tillbaka till sitt normalläge. Risken att man ger upp och skadar sig själv ökar med varje återfall.

År 2013 publicerades en mycket ambitiös genomgång av schizofrenivården i Stockholm. Studien beställdes av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, genomfördes av Health Navigator och bekostades av tre läkemedelsföretag.
Studien (som fått förvånansvärt lite uppmärksamhet) visade på stora förbättringsmöjligheter.

2012 hade Stockholm 7 338 patienter med en schizo­freni­diagnos. Så många som 1 040 hade sjukvården ingen som helst kontakt med under året. 1 223 personer låg inne i slutenvård under året. Då det knappast existerar planerade inläggningar kan man använda återinläggningar som en proxy (indikator) för återfall.

Och hade man väl fått sitt återfall var risken mycket stor att man hamnade i en ond, nedåtgående spiral.

De 1 223 patienterna hade under året 3 397 utskrivningar. Detta betyder att när man väl börjat läggas in blev detta ofta början på en lång tids instabilitet.
Av dem som skrevs ut blev 49 procent återinlagda inom sex månader. Nästan hälften av de inlagda hade månaderna innan återfallet inte hämtat ut sin antipsykosmedicin. Detta var i och för sig inte ovanligt i gruppen: var femte patient hade inte hämtat ut någon medicin under hela året. Och, vilket är ett sensationellt resultat, 43 procent av de ny­insjuknade hade inte heller hämtat ut en enda dos under året. Social­styrelsens nationella riktlinjer är mycket tydliga i sin inledande, övergripande rekommendation: en person med schizo­freni­diagnos ska erbjudas anti­psykos­medicin.

Schizofreniförbundet är mycket oroat över dessa siffror och föreslår en reform i politikernas psykiatribeställning. Sluta beställa prestationer och börja beställ resultat. Vi föreslår beställningen: Färre återfall.

Det finns en bred konsensus bland vårdens professioner, patient- och anhörigföreningar och lekmän att återfall är entydigt negativt. Återfall kan relativt lätt mätas då återinläggningar och besök på psykiatriska akutmottagningar är en indikator på återfall. Den ekonomiska vinsten är mycket stor eftersom slutenvård är mycket dyr. Modern psykiatri, samverkande med andra organisationer, har metoder och organisationsmodeller som kraftfullt kan vända trenden med många återfall.

Schizofreniförbundet vill överlåta frågan om hur återfallen ska reduceras till vård- och stödorganisationerna.

Skapa en bättre psykiatrisk vård för de allvarligast psykiskt sjuka genom att skapa en ändamålsenlig och framsynt beställning – beställ färre återfall!

LENNART LUNDIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev