Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Mikrovågsbehandling passar inte alla”

Publicerad: 1 juni 2020, 05:00

3D-illustration som visar prostatans placering i kroppen.

Foto: Mostphotos

Att onyanserat uppge att mikrovågsbehandling är ett likvärdigt alternativ till kirurgi vid godartad prostataförstoring är problematiskt, skriver urologen Lena Ljungqvist Fick i en replik.


Det är sant att godartad prostataförstoring, BPH, är ett stort och många gånger både dolt och försummat problem av skäl som nämns i Per-Anders Abrahamssons artikel i Dagens Medicin nr 17/20. Därtill kommer att många män kommer till vården så sent i förloppet att effekten av given behandling inte blir lika god som den skulle kunna ha blivit om problemen hade uppmärksammats och åtgärdats tidigare.

Att onyanserat uppge att mikrovågsbehandling är ett likvärdigt alternativ till kirurgi är dock problematiskt. För rätt patienter stämmer detta utmärkt, men det gäller verkligen inte alla BPH-patienter. Klara kontraindikationer är tidigare strålbehandling i området och urethrastrikturer, förträngning av urinröret. Alla med prostataförstoring har inte en benign dito och även vid en snällare cancer avråder man från mikrovågsbehandling på grund av svårigheter att efter behandlingen korrekt monitorera cancern. Det är också en kontraindikation att oselekterat behandla patienter med en lobus tertius – en tredjelob som en andel män har – där det krävs en begränsad storlek och en viss form för att ha en chans till framgångsrik behandling.

Mikrovågsbehandling av prostataförstoring, TUMT, har funnits som alternativ behandling av BPH vid urologkliniken i Malmö sedan många år tillbaka och erbjuds patienter från vårt upptagningsområde. Sedan TUMT-verksamheten återupptogs efter ett kortare uppehåll för snart tre år sedan har vi i princip inte haft någon kö alls till behandlingen. Vi gjorde därför våren 2019 en genomgång av patienterna som då stod i en närmast årslång kö för kirurgisk, transuretral åtgärd på grund av BPH. Av de runt 120 patienterna i kön lyckades vi endast identifiera ett tjugotal som vid journalgenomgång verkade kunna vara aktuella för mikrovågsbehandling. Ett brev med erbjudande om att byta metod skickades till alla dem som inte redan hade fått en kallelse för operation. Vi fick svar av fem patienter, som uttryckte intresse av att konverteras till TUMT och de kallades till en kontrollcystoskopi. Av dessa fem hade fyra stycken rejäla lobus tertius, vilket inte framgick av deras ursprungsjournaler. Det återstod alltså endast en patient som gick vidare till mikrovågsbehandling.

Det skulle troligen gynna många män att erkänna, utredas och behandlas för prostatarelaterade vattenkastningsbesvär och vi är naturligtvis glada för lite promotion för TUMT (efter pandemin). Trots detta måste man vara medveten om att mikrovågsbehandling verkligen inte passar för alla. TUMT finns och är ett bra alternativ som bör presenteras för patienterna, men det är viktigt att selektera rätt patienter och inte glömma att dokumentera lobus tertius om detta föreligger och man råkar lägga märke till det vid cystoskopi eller ultraljudsundersökning av prostata, TRUL. Det är rimligt att anta att andelen patienter med en tertiuslob är större i gruppen av patienter som är aktuella för avflödesfrämjande åtgärd än i normalpopulationen.

LENA LJUNGQVIST FICK

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev