Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Mildra krisen genom förstärkt kommunal rehabilitering”

Publicerad: 25 januari 2017, 06:00

Stefan Jutterdal, ordförande Fysio­terapeuterna, och Ida Kåhlin, ordförande Sveriges arbets­terapeuter.

Foto: Eva Dalin/Jonas Eriksson

Det vetenskapliga underlaget för rehabilitering är starkt. Våra medlemmars insatser för äldre leder till ökad självständighet i vardagen samt ökad livskvalitet, skriver ordförandena för Fysio­terapeuterna och Sveriges arbets­terapeuter.


Ämnen i artikeln:

AkutsjukvårdRehabilitering

Den senaste veckan har situationen på våra akutsjukhus diskuterats livligt. Det vi ser är inte en hållbar vårdmiljö. Tyvärr är det inte något nytt, utan denna situation har under alldeles för lång tid tillåtits accelerera. Den hotar i nuläget både patientsäkerheten och de anställdas arbetsmiljö.

Mycket av debatten handlar om hur hälso- och sjukvården på bästa sätt ska organiseras. Det är viktiga­ frågor men problemet är att det inte på något sätt löser den situation vi nu står mitt i. Den tid det tar för stora organisationsförändringar att få genomslag, innebär i praktiken att både patienter och anställda måste acceptera det rådande läget under flertalet år framöver. De förändringar som nu diskuteras borde i sanningens namn ha genomförts för länge sedan.

Men det finns åtgärder som kan genomföras redan i morgon. Många av de personer som kommer till landets akutmottagningar borde egentligen aldrig hamna där. Det handlar bland annat om multisjuka, sköra äldre som med rätt förebyggande insatser skulle kunna slippa åka till en akutmottagning. Trots att detta är väl känt görs inte dessa små men avgörande förändringar.

Det vetenskapliga underlaget för rehabilitering är starkt. Våra medlemmars insatser för äldre leder till ökad självständighet i vardagen samt ökad livskvalitet. Insatser som förskrivning av tekniska hjälpmedel och anpassning av hemmiljön minskar kommunernas kostnader. Ökad fysisk aktivitet för äldre personer har också visat sig vara kostnadseffektivt i form av reducerade sjukvårdskostnader liksom effekterna av att förebygga fall.

En självklarhet borde vara att varje kommun har en medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Tyvärr råder det brist på kunskap om detta bland politiker och tjänstemän som organiserar, alternativt beställer, vård och omsorg. Något som leder till att äldre i dag inte i tillräcklig grad får sina rättig­heter tillgodosedda. En självklarhet borde till exempel vara att varje kommun har en medicinskt ansvarig för rehabilitering, mar, för att på så sätt kunna kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla insatserna. Men i dag finns det bara cirka 80 mar i landets 290 kommuner. Det borde vara betydligt fler! Tillgången till rehabilitering inom den kommunala äldreomsorgen varierar stort över landet trots att alla har lika rätt till vård och behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen.

I den situation akutsjukvården befinner sig i i dag har vi inte tid att vänta flera år på olika organisationsförändringar. Beslutsfattare måste våga satsa där insatserna kommer få direkt genomslag för patienterna och vårdens organisation.

Det rätta finns ibland i det enkla, som att ge förutsättningar för anställda inom de kommunala verksamheterna att ge äldre i behov rätt stöd och därmed undvika onödiga besök på akutmottagningen. På så sätt kan många av våra äldre uppleva ökad trygghet och få leva ett gott och självständigt liv längre, sam­tidigt som de resurser som akutsjukvården behöver kan ägnas till de som faktiskt är i störst behov av dem.

STEFAN JUTTERDAL OCH IDA KÅHLIN

Ämnen i artikeln:

AkutsjukvårdRehabilitering

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev