Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Miljardslöseri vid sjukhusbygge i Solna

Publicerad: 23 januari 2008, 05:04

Genom att behålla thorax­huset och bostadshus kan runt 1 miljard kronor sparas när nya Karolinska byggs, skriver Kjell Rådegran.


Nya Karolinska sjukhusets utformning och innehåll liksom kostnader och konsekvenser av nybygget har inte debatterats i någon större utsträckning. Mångmiljardprojekt med stora konsekvenser bör inte tillåtas glida igenom utan att politiker och tjänstemän tydligt får motivera sina beslut för allmänheten.

I utredningsdirektiven för det nya sjukhuset ingick att thoraxkliniken skulle rivas, tydligtvis för att ge plats åt nya forskningslaboratorier och en monumental förbindelse mellan sjukhuset och Karolinska institutet, över Solnavägen. Detta kräver dessutom att ett till två bostadshus med sammanlagt 103-184 smålägenheter rivs.

Men huvuddelen av sjukhusets nuvarande forskningslaboratorier ska väl varken rivas eller överges, så vilka nya laboratorier måste uppföras på sjukhusets sida av Solnavägen?

Att sjukhuset sträcks ut över Solnavägen sägs vara nödvändigt för kontakten mellan sjukhuset och KI. Men det är svårt att tro att en kort utomhuspromenad skulle utgöra ett hinder. Och någon trafikstockning på den nuvarande gångbron över Solnavägen har jag aldrig sett.

Rivning av thoraxkliniken och bostadshusen har även motiverats med att dagens operationssalar i Solna inte kan hysa den teknik som krävs för en framgångsrik högspecialiserad sjukvård. De fyra största salarna på thorax, nybyggda 1996, har en yta på 50 kvadratmeter och kan rymma det mesta av både dagens och morgondagens teknik samt har en renluftsventilation av högsta klass. Att övriga operationssalar är dåliga kan inte motivera en rivning av de bästa.

I planeringen för nya Karolinska sjukhuset har man bortsett från den stora omfattningen av sjukvård i thoraxhuset. Vid rivning eller flytt av verksamheterna måste nya operationssalar, intensivvårdsplatser och angiolaboratorier tillsammans lokaliseras i en tillfällig byggnad med samma standard som i thoraxhuset.

Ett temporärt ersättningsbygge torde dra en kostnad av i storleksordningen 300 miljoner kronor. Att riva thorax och vidhängande MR-centrum innebär en förlust på cirka 500 miljoner kronor investerade i dessa byggnader.

Rivning av bostadshusen ger en ytterligare kostnad på 50-100 miljoner kronor för förvärv och rivning av dessa byggnader. Till detta kommer nybyggnadskostnaderna för att ersätta thorax och bostadshusen. De ekonomiska och humanitära kostnaderna för förlorade vårdtillfällen i samband med en omlokalisering av sjukvården i thoraxhuset vågar jag inte prissätta.

Sammanlagt kan vi bespara Stockholms läns landsting utgifter på omkring 1 miljard kronor genom att behålla thorax och bostadshusen. En miljard till forskning och utveckling ger nog mer resultat än en miljard satsad på att riva och ersätta välfungerande byggnader.

Jag föreslår att nya Karolinska sjukhuset ges en något modestare utformning än planerat.

Thoraxbyggnaden bevaras för i första hand nuvarande verksamhet. Lämpliga delar av det gamla Karolinska sjukhuset kan användas för nya laboratorier och som vårdplatsresurs för det Stockholm som fortsätter att växa.

Ett vackert och funktionellt nytt sjukhus spelar naturligtvis en stor och betydelsefull roll för framtiden. Viktigast är ändå de människor som arbetar i sjukhuset, deras arbetsvillkor och deras möjligheter att påverka utvecklingen.

Kjell Rådegran

Kjell Rådegran
 är professor emeritus i thoraxkirurgi.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev